Publicerad 2020-03-09

Förslag om avveckling av förskolorna Primus, Hjorten och Litsvägen

Barn- och utbildningsnämnden kommer fatta beslut om ett förslag som handlar om att avveckla tre förskolor på nämndens sammanträde 26 mars.

Om Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut att stänga förskolorna så kommer de barn som idag går på Primus, Litsvägen och Hjorten att få söka nya förskolor. De får då förtur (i mån av plats) framför andra barn som står i kö till förskoleplatser.

Om nämnden beslutar att stänga förskolorna kommer barnen börja på sina nya förskolor från och med den 3 augusti.

Avvecklingarna är en del i ett arbete där kommunen ser över strukturen för förskolor och skolor. Att avveckla och omstrukturera förskolorna är ett led i att frigöra resurser till personal och undervisning istället för fasta kringkostnader.

Personal och vårdnadshavare på de berörda förskolorna har fått information under förmiddagen. Om du som vårdnadshavare till ett barn som går på någon av förskolorna inte nåtts av informationen så kan du vända dig till förskolans rektor för mer information.

Sidan uppdaterad 2020-03-09