Publicerad 2020-03-04

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder sammanträder onsdagen den 11 mars 2020 klockan 08.30 i Domsalen, Rådhuset, Östersund.

Sammanträdet är öppet för press och allmänhet från klockan 08.40.

Sammanträdet är inte öppet under föredragning och beslut i ärenden med myndighetsutövning eller då övrig sekretess råder.

Allmänheten hänvisas till stora entrén ut mot Rådhusgatan som kommer att vara öppen under dagen.

Sidan uppdaterad 2020-03-06