Publicerad 2020-02-28

Höjda parkeringsavgifter för kommunens parkeringshus och den gröna zonen

Från söndagen den 1 mars höjs parkeringsavgiften i kommunens parkeringshus från 5 kronor till 10 kronor i timmen. Maxtaxan per dygn höjs från 70 kronor till 100 kronor. Dessutom höjs parkeringsavgiften i den gröna parkeringszonen (zon 44) från 2 kronor till 5 kronor i timmen.

Karta som visar parkeringszonerna i centrala Östersund

Anledningen till att avgiften höjs i parkeringsgaraget är att den ska bli mer lik avgiften i den gula zonen som är just 10 kronor. När det gäller den gröna zonen finns det ett politiskt beslut från 2012 att avgiften ska höjas. Den höjningen sker nu.

Mer information om parkering hittar du här

Sidan uppdaterad 2020-02-28