Publicerad 2020-02-12

Samråd för Rödstjärten 2

Nu skickas detaljplanen för Rödstjärten 2, som ligger vid Tegelbruksvägen mellan Odensalagatan och Skolgatan ut på samråd.

Karta över Östersund med fastigheten Rödstjärten 2 utmärkt.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att göra balkongerna på flerbostadshusen större och eventuellt glasa in dem. Planen gör det även möjligt att bygga garage eller carportar längs Skolgatan och Odensalagatan.

Alla handlingar till förslaget hittar du här.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Samrådet pågår mellan den 11 februari och den 3 mars 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 3 mars.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Foto på ett ljusgult flerbostadshus med balkonger.
Sidan uppdaterad 2020-02-12

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen