Publicerad 2020-02-10

Samråd för Skavjärnet 1

Nu är det dags för samråd för fastigheten Skavjärnet 1, i korsningen mellan Biblioteksgatan och Södra gröngatan.

Kartbild över Östersund där fastigheten Skavjärnet 1 och Wargentinskolan  är inritat.

Samrådet gäller en ändring av detaljplanen som upphäver den tomtindelning som finns idag och gör det möjligt för en ny fastighetsbildning.

Granskningen pågår mellan den 11 februari och den 3 mars 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 3 mars.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-02-10

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen