Publicerad 2019-11-26

Rapport från första samrådet med samisk befolkning 7 november

Arbetet med en handlingsplan påbörjas 2020 för att säkra samernas rättigheter. Handlingsplanen kommer gälla från 2020 - 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har valt att starta ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Robert Brandt som är förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen säger att det är viktigt att den samiska befolkningen ska ha ett faktiskt inflytande. Det ska kunna göra skillnader i kvaliteten för vården och omsorgen av den samiska befolkningen.

Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under första samrådet.

Handlingsplan samisk äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Handlingsplanen kan innehålla aktiviteter som preciserar hur nämnden ska:

  • Informera samerna om lagen
  • Ge inflytande till och samråda med samerna
  • Skydda och främja det samiska språket och kulturen, särskilt med fokus på barn
  • Ge service och erbjuda myndighetskontakter samiska
  • Erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet ska påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan vid nästkommande samråd i februari 2020.

Förslag på språkutbildning i samiska

Kommunfullmäktige har fått ett förslag från en medborgare som innebär att all personal inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om detta. Synpunkterna ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.

Tider för samråd 2020

Nedan ser du tider för kommande samråd.

  • 27 februari 2020
  • 13 maj 2020
  • 23 september 2020
  • 18 november 2020

Efter varje samråd kommer det att läggas ut en sammanfattning av det viktigaste som sagts under samrådet.

Den här nyheten kommer att finnas på nord- och sydsamiska inom kort.

Här kan du ta del av hela protokolletPDF

Sidan uppdaterad 2019-11-26

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen