Publicerad 2019-06-19

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 19 juni 2019

Ändrade avgifter och regler kring hemtjänst, hemsjukvård och servicetjänster. Det blir verklighet från 1 januari 2020 om Kommunfullmäktige godkänner det förslag som Vård- och omsorgsnämnden enades om på sitt sammanträde den 19 juni.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.selänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Höjd avgift för servicetjänster

Vård- och omsorgsnämnden antog Vård- och omsorgsförvaltningens förslag på förändringar av avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård och servicetjänster. Förändringarna innebär bland annat att;

  • avgiften för servicetjänster höjs från 200 till 289 kronor per timme. Servicetjänster kan exempelvis vara hjälp med städning, tvätt, inköp eller fönsterputsning.
  • avgiftsberäkningen grundar sig på medborgarnas aktuella inkomst istället för inkomsten från den senaste taxeringen. Det innebär att medborgare som vill att kommunen ska ta hänsyn till inkomst vid beräkning av avgiften själv måste lämna uppgifter om beräknad inkomst för året. Avstår man från att lämna inkomstuppgifter gäller full avgift upp till maxtaxan som är 2 089 kronor per månad.
  • ledsagning som varit gratis kostar lika mycket per timme som personlig omvårdnad, det vill säga 105 kronor per timme.
  • kommunen tar hänsyn till dubbla boendekostnader vid avgiftsberäkningen när en medborgare har flyttat till särskilt boende och fortfarande har kostnader för sin tidigare bostad. Kommunen kan bevilja nedsättning av avgiften i upp till tre månader från och med inflyttningsdatum till det särskilda boendet.

De nya reglerna måste först godkännas av Kommunfullmäktige.

Ingen speciell avdelning för personer med demenssjukdom på Skogsbruksvägen

I april 2017 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att kommunen skulle utveckla en avdelning särskilt anpassad för personer med demenssjukdom. Nämnden beslutade vid samma tillfälle att de särskilda boendena på Skogsbruksvägen skulle byggas ihop och att verksamheten skulle slås ihop till en enhet.

Vård- och omsorgsnämnden har nu, i enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens förslag, beslutat att inte utveckla en avdelning som är särskilt anpassad för personer med demenssjukdom. Vård- och omsorgsnämnden kommer inte heller att slå ihop de särskilda boendena till en enhet. Verksamheten vid Skogbruksvägens särskilda boenden fortsätter som vanligt.

Det här är delar ur motiveringen till beslutet:

  • Nästan 80 procent av de som bor i särskilt boende inom Östersunds kommun idag har en demenssjukdom eller demensliknande symtom. Det ska vara en jämlik vård och omsorg på samtliga särskilda boenden. Resurserna och kompetensen ska finnas vid de enheter där det bor personer som för tillfället är som mest sårbara i sin sjukdom.

Över 18 miljoner plus i uppföljningen

I uppföljningen per sista maj redovisar Vård- och omsorgsnämnden ett överskott på 18, 8 miljoner kronor. 2018 var resultatet ett överskott på 6 miljoner kronor för samma period.

Prognosen som förvaltningen lämnar i maj är ett resultat på 9 miljoner kronor vid årets slut. Prognosen grundar sig på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av 2019.

Sidan uppdaterad 2019-06-20

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen