Publicerad 2019-05-29

Storsjöstrand etapp 2 till granskning

Nu kan du lämna synpunkter eller anmärkningar på planerna för Storsjöstrand etapp 2

Storsjö strand ska bli en ny sjönära stadsdel, ett första steg var Storsjöstrand etapp 1 och ett förslag har nu tagits fram för en fortsättning av etapp 1 söderut. Förslaget varit ute på granskning mellan den 11 december 2018 och den 11 januari 2019, och har efter det reviderats och skickas därför ut på granskning en gång till.

Förslaget innehåller sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor inom området. Extra viktigt är anläggandet av en sjöpark och ett offentligt gångstråk längs vattnet.

Här hittar du alla planhandlingar.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på länsbiblioteket Rådhusgatan 25 och i Rådhusets reception.

Levande stadsdel

Detaljplanen ska bli en fortsättning av den första etappen och ska göra det möjligt för en levande stadsdel med en varierande bebyggelse i olika skalor. Extra viktigt är den planerade sjöparken och ett offentligt gångstråk längs vattnet. I anslutning till viktiga publika rörelsestråk anpassas entréplanens höjd för att göra det möjligt för lokaler. Boendeparkering sker under kvartersmark och de lokala gatorna regleras så att trafiken
inom området sker på gåendes och cyklandes villkor. Det ska vara möjligt med bryggor som en förlägning av strandparken och en småbåtshamn. Längs strandstråket ska det vara små byggrätter, med publikt eller bostadskomplement.

Planförslaget avviker från översiktsplanen genom att ett område som är utpekat som park delvis nyttjas för bostäder.

Efter granskningen delades planförslaget upp i två delar. En del som antagits omfattande gång- och cykelbro, med landfästen och trapphus.


Granskning

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Granskningen pågår mellan den 29 maj och den 1 juli. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 10 juli.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Vad händer sen?

Efter granskningen kan kommunen besluta om att anta detaljplanen. Kommunen ska sammanställa synpunkter i ett granskningsutlåtande tillsammans med ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna.

Granskning

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen
avser att anta och samtidigt ge dig som berörd intressent en sista möjlighet att
lämna synpunkter

Sidan uppdaterad 2019-05-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen