Publicerad 2019-04-15

Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla

Nu skickas detaljplanen för utbyggnaden av ICA Supermarket i Valla ut på granskning.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ut ICA Supermarket i Valla. Utbyggnaden planeras åt både öst och väst, utbyggnadens utseende ska komplettera befintliga byggnader i Valla centrum. I och med utbyggnaden kommer delar av parkeringen och torgytan att användas.

Dessutom ska även en gång- och cykelväg byggas genom området, den ska ersätta den väg som idag går över torgytan. Förslaget är att gång- och cykelvägen ska gå över fastigheten Valla Centrum 11. Torgytan ingår i Vallaskolans friyta, eftersom den kommer att minska måste standarden höjas och utvecklas för att bli en uppskattad och naturlig del av skolgården.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 24 september och den 15 oktober 2018.
Förslaget har bearbetats efter den information och de synpunkter som kom fram under samrådet. Synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse, tillsammans med kommunens ställningstaganden.

Granskning

Förslaget till detaljplan kommer att finnas tillgängligt för granskning mellan den 16 april och den 7 maj 2019. Granskningen är till för att visa det bearbetade förslaget som kommunen tänker anta och samtidigt ge dig som är berörd en sista möjloghet att lämna synpunkter.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka em till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund. Eller via mejl till: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, ska ändras eller läggas till i planen - då blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Här hittar du alla handlingar till planen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen