Publicerad 2019-04-15

Högt rekryteringsbehov hos kommunens företagare

Företagen behöver anställa över 500 nya personer, inom ett halvår. Att hitta och attrahera personer med rätt kompetens är en av utmaningarna för näringslivet i kommunen.

en yngre man som får instruktioner av en äldre man som arbetar med snickeri och bygg

I Näringslivskontorets undersökning uppger en tredjedel av företagen att de behöver anställa fler personer. Det innebär ungefär 550 nya tjänster inom ett halvår. Störst behov av ny personal är det inom bygg och restaurang­branschen, samt av undersköterskor, tekniker, mekaniker och ingenjörer. Majoriteten av de som behöver anställa är i behov av personer som är utbildade inom ett visst område.

Skolor och utbildningar kan säkra kompetensförsörjningen

Ett sätt för företag att attrahera nya personer med rätt kompetens är via samverkan med utbildningar och SFI. Däremot kan mindre än hälften av företagen som deltagit i under­sökningen ta emot studiebesök eller hålla föredrag om sin verksamhet på skolor, utbildningar eller SFI. Det är dessutom endast 15 procent av företagen som har en nyanländ eller språksvag person anställd.

–Det är stor konkurrens bland företagen att få de personer som har rätt kompetens att välja just deras företag. Ska man klara kompetens­försörjningen är det nödvändigt att fler företag öppnar upp för att rekrytera utlandsfödda, det är framförallt där vi hittar arbetssökande idag. Även samverkan med utbildningar, såsom yrkeshögskole­utbildningar eller SFI, är viktigt för att nå framtida medarbetare med rätt kompetens, säger Karin Ernehed vid Näringslivskontoret.

Näringslivskontorets hjälp efterfrågat

Näringslivskontoret arbetar för att stötta kommunens företagare. Bland annat genom sam­verkan och att skapa arenor där företag och framtida medarbetare kan mötas. Företagarna uppger i undersökningen att de önskar ytterligare stöd och guidning i sitt företagande från Näringslivs­kontoret. Det kan handla om stöd vid investeringar eller vid frågor om företagande överlag. De efterfrågar också samverkan mellan kommun och andra företag och ökad närvaro ute hos företagen.

– Utifrån undersökningens resultat kan vi nu jobba mer effektivt för att möta de behov som företagarna har. Till exempel med matchning, där vi nu lättare kan para ihop arbetssökande och företag. Vi har även ett fantastiskt underlag för att förbättra vårt arbete inom praktik­samordning och utbildningssidan, säger Karin.

Mer om undersökningen

Undersökningen gick ut i januari 2019 till alla företag i kommunen som har minst en anställd. 30 procent svarade vilket motsvarar 482 företag. De fick svara på frågor om fyra områden: kompetensförsörjning, lokaler, samverkan med skola och Näringslivskontorets verksamhet.

Syftet med undersökningen var att få en aktuell och fördjupad bild av företagarnas villkor och behov för att kommunen ska kunna möta dessa med rätt insatser.

Läs hela undersökningenPDF

Sidan uppdaterad 2019-04-15

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen