Publicerad 2019-04-10

Läkaren 13 till granskning

Nu skickas detaljplanen för kvarteret Läkaren 13 med flera på granskning!

Fotomontage på Stjärntorget med det tänkta huset.

Det är Diös Norrland AB som har ansökt om att en detaljplan upprättas för kvarteret Läkaren. Syftet är att kunna förtäta kvarteret med en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Biblioteksgatan, Prästgatan, Postgränd och Storgatan. Här finns bland annat HM, KappAhl, kontor, hälsocentral, hotell och bostäder. Planförslaget innebär att den nedre delen av Stjärntorget bebyggs och att Z-huset byggs på.

Fotomontage på Östersund sett från Frösön med den tänkta byggnaden.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 2 maj 2019.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Här hittar du planhandlingarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen