Publicerad 2019-03-27

Rapport från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 mars

I dagens nämnd behandlades bland annat upprustningen av Änge gård på Frösön, utbyggnaden av ICA Supermarket i Valla och kvarteret Läkaren.

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diarium när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Detaljplan Läkaren 13 med flera till granskning

Beslut: Miljö- och samhållsnämnden beslutar att planförslaget som innebär att kvarteret Läkaren kan byggas på och byggas ut ska skickas ut på granskning, vilket är den andra remissomgången.

Ärende: Diös vill bygga till och bygga på kvarteret Läkaren. I kvarteret finns bland annat HM, KappAhl, kontor, hälsocentral, hotell och bostäder. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt med en utbyggnad i sex våningar på nedre delen av Stjärntorget och en påbyggnad med tre våningar på delar av den befintliga byggnaden.

Samråd genomfördes mellan den 22 december 2018 och 18 januari 2019.

Detaljplan Valla centrum 11 med flera - utbyggnad av ICA Supermarket i valla till granskning

Beslut: Det bearbetade planförslaget skickas ut på granskning, vilket är den andra remissomgången.

Ärende: Ägaren till ICA Supermarket vill bygga ut handelsbyggnaden. Planförslaget gör det möjligt att bygga ut ICA åt två håll, samt bygga på en våning på del av byggnaden. Detaljplanen innehåller också en ny dragning av gång- och cykelvägen.

Detaljplanen Kungsgården 5:3 (Frösö Park) antagen

Beslut: Detaljplanen antas.

Ärende: Fastighetsägaren vill bygga ut Hotell Frösö Park. Detaljplanen gör det möjligt att bygga till den befintliga hotellbyggnaden med två våningar, från dagens fem till sju våningar.

4H-gården på Frösön, Änge gård

Beslut: Östersund kommun, fastighet, föreläggs att inom 6 månader vidta åtgärder för att underhålla fasad och stomme på fastigheten Valla 10:5 (4H-gården på Frösön, Änge gård), så att byggnadsverket hålls i vårdat skick.

Ärende: Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och bedöms som värdefull i ett led att förstå Frösöns agrara bebyggelsehistoria. En åtgärdsplan finns för hur restaurering av byggnadens stomme och fasad ska göras.

Sidan uppdaterad 2019-07-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen