Publicerad 2019-03-15

Gång- och cykelbro till Storsjö strand

Arbetet med utvecklingen av Storsjö strand, ett av stadens stora utvecklingsområden fortsätter. Den 18 mars ska Kommunstyrelsen ta ställning till den gång- och cykelbro som ska förbinda Storsjö strand med resten av stan, för att detaljplanen därefter ska kunna antas i Kommunfullmäktige den 28 mars.

Detaljplanen för andra etappen av Storsjö strand, som bland annat omfattar sex bostadskvarter, en park och en gång- och cykelbro var utskickad på remiss, alltså granskning, under december-januari.

Länsstyrelsen framförde då att ett antagande av planen kan komma att prövas eftersom riksintresset för kulturmiljövård riskerar inte tillgodoses samt på grund av risker för ohälsa kopplat till buller. Det är påverkan på utblicken från Gränsgatan ner mot Storsjön och Frösön som bedöms utgöra en påtaglig skada för riksintresset. Kommunen tittar därför på en omarbetning av bebyggelseförslaget i denna del av området. När det gäller bullerfrågan gör kommunen en kompletterande utredning.

Brådskande att anta planförslaget om bron

En viktig del av planförslaget för Storsjö strand är den gång- och cykelbro som förbinder den nya stadsdelen med järnvägsstationen, Österängen och centrala staden. På grund av finansiering och tidplan för bron och att hänsyn måste tas till pågående tågtrafik är det brådskande att anta delen av planen som rör bron. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på planförslaget beträffande bron.

Därför har detaljplanen delats upp i två delar. Den mindre delen omfattar bara gång- och cykelbron och kommer att behandlas i Kommunstyrelsen den 18 mars och därefter antas i Kommunfullmäktige den 28 mars.

Den andra delen av detaljplanen kommer att bearbetas med hänsyn till länsstyrelsens synpunkter och därefter skickas ut för en ny granskning.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen