Publicerad 2019-02-28

SSPF jobbar tillsammans på alla fronter för utsatta ungdomar

Att samarbeta och lära av varandra är ett smart sätt att jobba för att effektivt upptäcka och hjälpa ungdomar som befinner sig i utsatthet. SSPF är en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas för att utbyta kunskap och information.

Bildmontage som illustrerar utsatta ungdomar; ensamhet, alkohol och förtvivlan

– Vi har varit igång i ett halvår nu, och vi märker att det här är ett praktiskt sätt att samla så mycket information som möjligt, men också för att samordna våra insatser. När man vet vem som gör vad så går det att arbeta effektivt. Vi får en större gemensam verktygslåda, säger Petra Olsson, områdeschef på Socialförvaltningen.

Den övergripande tanken med SSPF är att samordna de individuella insatser för ungdomar som görs, från olika håll, för att förhindra brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

Samlat grepp

– Det här är helt rätt väg att gå. Nu har vi en modell att samverka på ett strukturerat sätt som ger ett mer samlat grepp än vi har haft tidigare, säger August Knutsson, som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Östersund.

Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Bra för trygghet och säkerhet

– Från mitt perspektiv ser jag att det finns många verksamheter som var för sig gör många saker som är bra för tryggheten och säkerheten i Östersund, och när det kan samordnas så här blir det mer effektivt, säger kommunens säkerhetssamordnare, Andrea Eriksson.

Fem personer kring ett sammanträdesbord

SSPF:s styrgrupp; Johan Palm, August Knutsson, Andrea Eriksson, Jan Colm och Petra Olsson. Saknas på bilden gör Carina Vaksdal.

Tidig dialog med vårdnadshavare

I SSPF:s styrgrupp ingår polischefen, verksamhetschefer inom skola och socialtjänst, samt förvaltningschef från Kultur- och fritidsförvaltningen. Styrgruppen träffas två gånger per termin. De formar strategier och ger arbetsgruppen mandat; hur jobbet ska göras och vilka resurser som ska användas.

– En framgångsfaktor är en tidig dialog med vårdnadshavare och kombinationen med att vi i SSPF kan skapa en gemensam bild av en ungdom. Vi identifierar vilka risker vi behöver jobba med, säger Carina Vaksdal, som är koordinator för samarbetet.

Förstärka positiv utveckling

– Vi ska också jobba med att förstärka det som fungerar och hjälpa till att ge förutsättningar för en positiv utveckling hos ungdomen och föräldrarna. Det kan handla om att skapa goda relationer och en bra fritid, fortsätter Carina.

Arbetsgruppen består av chefer nära verksamheterna. De träffas varannan vecka, och kartlägger på gruppnivå och på individnivå. Här tar man reda på vem som har bäst förutsättningar att hjälpa den enskilde personen, alltid med samtycke från vårdnadshavare.

Stöd i stora utmaningar

– För skolans del ser jag stora fördelar med att jobba tillsammans så här. Rektorer känner sig annars ofta ganska ensamma i de stora utmaningar som det innebär att jobba med att hjälpa enskilda elever, säger Jan Colm, verksamhetschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det kan vara en framgångsfaktor att inte bara behöva fokusera på dem som har det akuta hjälpbehovet, utan även jobba med dem som befinner sig i närheten, och riskerar att hamna snett. Då får vi andra möjligheter att jobba förstärkande, och här tror jag att fritidssidan har särskilt goda möjligheter att se de här individerna, plocka upp dem och jobba tillsammans med dem mot positiva mål, säger Kultur- och fritidsförvaltningens chef, Johan Palm.

Länk till sidan Samverkan Skola Socialtjanst Polis och Fritid

Sidan uppdaterad 2019-02-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen