Publicerad 2019-01-31

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 31 januari 2019

Torsdag 31 januari höll "nya" Vård- och omsorgsnämnden, sitt första sammanträde. Mandatfördelning speglar nu resultatet från höstens val. Nämnden fick bland annat ta del av förvaltningens årsredovisning och bokslut.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas på kommunens digitala anslagstavla när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Här kommer du till den digitala anslagstavlan

Vilka som sitter i Vård- och omsorgsnämnden ser du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minus 7,9 miljoner i bokslut

I bokslutet för 2018 visar Vård- och omsorgsnämndens ett underskott på 7,9 miljoner kronor.

Inför 2018 hade nämnden ett besparingskrav på 48 miljoner kronor. Trots att
besparingsförslagen inför 2018 har fått full effekt blev nämndens resultat ett
underskott.

Underskottet beror framför allt på ökade behov av;

  • personlig assistans
  • elevhem
  • korttidsverksamhet för barn- och unga
  • LSS-bostad
  • hemtjänst

Hälsofrämjande arbete minskar kostnaderna

I årsredovisningen konstaterade förvaltningen att nämndens långsiktiga strategi att jobba hälsofrämjande, förmodligen ändå bidragit till att minska kostnaderna för äldreomsorgen. I Östersunds kommun kostade äldreomsorgen 170 miljoner kronor mindre under 2017 än vad den hade gjort om kostnaderna istället följt rikstrenden från 2011.

Förvaltningen jobbar sen flera år med olika aktiviteter som finns i handlingsplanen "En hälsofrämjande kommun med medborgarens och medarbetarens fokus". Under 2019 kommer ytterligare en handlingsplan att tas fram med fokus på Digitalisering och E-hälsa

Tidigt varningssystem ska säkra kvalitén

I årsredovisningen berättade förvaltningen också om att man utvecklat ett "tidigt varningssystem" under 2018, för att säkra kvalitén inom alla verksamheter. Varningssystemet ska ge nämnden möjlighet att få syn på kvalitetsbrists-risker innan de blivit allvarliga. Systemet har tagits fram i ljuset av de kvalitetsbrister som uppdagades inom några verksamheter under vintern/våren 2018. Förvaltningen kommer att använda systemet både på privata utförare och på "egen-regi".

Nytt avgiftssystem presenteras 2019

Ett av de områden som kommunrevisionen granskat under året handlade om Vård- och omsorgsförvaltningens avgiftssystem. Revisorerna har riktat kritik mot beräkningen av medborgarnas betalningsförmåga. Beräkningen bygger på inkomstuppgifter i deklarationen, som kan ha hunnit bli inaktuella. Förvaltningen gör heller ingen skillnad mellan återkommande inkomster och till exempel reavinster och Rut/Rot-avdrag.

Vård- och omsorgsnämnden instämmer i delar av kritiken. Förvaltningen gör nu en översyn av avgifterna, och nämnden räknar med att kunna lämna förslag till Kommunfullmäktige på ett nytt avgiftssystem under 2019.

Fram tills dess att ett nytt avgiftssystem införs kommer nämnden att göra sitt yttersta för att informera medborgarna om det nuvarande systemet, och möjligheten att begära ändring av inkomstuppgifter. På så sätt vill man minimera risken för att någon debiteras fel avgifter.

Sidan uppdaterad 2019-01-31

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen