Publicerad 2019-01-22

Rapport från Kommunstyrelsen

I dag 22 januari hade Kommunstyrelsen sammanträde. Det var inte så många beslutsärenden på dagordningen. Här är några av dem.

Ordförandeklubba i närbild

Stöd för att utveckla Storsjöcupen

Storsjöcupen, fotbollsturneringen som har arrangerats i Östersund sedan 1972, är ett av kommunens största och viktigaste arrangemang. Den turistekonomiska effekten för 2018 var över 60 miljoner kronor.

Men cupen vill fortsätta att utvecklas och etablera sig. Bland annat vill man ha fler svenska lag till Östersund under Storsjöcupsveckan i början av juli. Normalt kommer 75 procent av de deltagande lagen från Norge.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ge Storsjöcupen ekonomiskt stöd för sin tillväxt, med 700 000 kronor under 2019. Sedan ska en utvärdering göras för en eventuell fortsatt finanisiering. Ärendet avgörs i Kommunfullmäktige.

Mängden avfall ska minska i ny plan

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en plan för sitt avfall. Östersunds kommuns nya avfallsplan är utformad som ett program för 2018–2028 och en strategi för 2018–2022. Målgruppen är alla i Östersunds kommun som köper och slänger – samt alla som på ett eller annat sätt tar hand om sopor. Syftet är att minska mängden avfall och avfallets farlighet för vår hälsa och miljö.

Under arbetet med programmet och strategin revideras också de lokala föreskrifterna. De har även fått ett nytt namn: Lokala föreskrifter om avfall. De utgör, tillsammans med program och strategi, kommunens nya Renhållningsordning.

Nej till park för parkour

Kommunen har fått ett medborgarförslag om att inrätta en parkourpark i Östersund.

Kommunstyrselen föreslår att förslaget avslås. Motiveringen är att en utredning pågår om vilka idrottsanläggningar som behöver byggas under de kommande åren. Frågan om ytor för spontanidrott, där parkour ingår, lyfts in i pågående utredning.

Sidan uppdaterad 2019-02-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen