Publicerad 2018-12-13

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 12 december 2018

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade innan protokollet är justerat. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Flygvy över Östersund med Frösön i bakgrunden

Detaljplan – Läkaren 13 med flera – Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad, samråd

Beslut: Det redovisade planförslaget godkänns som underlag för samråd och ska därmed samrådsbehandlas.

Diös Norrland AB vill göra en tillbyggnad med sex våningar och en påbyggnad på tre våningar i kvarteret Läkaren där bland annat H&M, Kappahl och Zätagränds hälsocentral. Därför har Diös Norrland AB ansökt om att det upprättas en detaljplan. Tillbyggnaden innebär att området nedanför Stjärntorget smalnas av till sju meter vilket är den bredd som Biblioteksgatan ursprungligen hade.

Detaljplan – Åkeriet 8 – Tillbyggnad av hotell och restaurang

Beslut: Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning och ska hållas tillgängligt för granskning.

Ägaren till Hotell Östersund och Restaurang Plaza har ansökt om planläggning för att kunna bygga en tillbyggnad på innergården samt förlänga den befintliga byggnaden. Den nya byggnaden kommer att ta upp större delen av innergården. De ursprungliga delarna av Hotell Östersund är kulturhistoriskt värdefulla och särskilt skydd och rivningsförbud.

Bygglov – Braxen 2, om och tillbyggnad av församlingsgård

Beslut: Bygglov beviljas och kontrollansvarig har utsetts.

Östersunds församling vill bygga om den befintliga församlingsgården vid Stora kyrkan. Församlingen ska flytta stora delar av sin verksamhet till församlingsgården. Därför vill de bygga ut fastigheten med bland annat med café och undervisningslokal. Det innebär en omgestaltning av gården mellan Stora kyrkan och församlingslokalen samt det närliggande området.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen