Publicerad 2018-11-28

Vem får årets pris för vård och omsorg?

I år tävlar sju kandidater om Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris. Flera av dem har nominerats av medborgare.

Varje år i december delar Vård- och omsorgsnämnden ut ett kvalitetspris till en verksamhet eller person inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamheter kan ansöka själva om priset. Men medborgare kan också nominera någon verksamhet eller person som de tycker gjort sig förtjänt av kvalitetspriset. I år är det fem medborgare som nominerat pristagare. Tre av dem har nominerat samma kandidat - RUT motorsport.

Årets kandidater till priset är:

 • RUT motorsportprojektet
  Därför är man en god kandidat till priset: Med motorsportintresset i fokus har deltagarna i projektet samverkat med flera av Jämtlands motorklubbar. Aktiviteter har varit till exempel att bemanna motortävlingar i länet med funktionärer. Tillsammans med föreningarna har man skapat ett värde för många och gett förutsättningar till delaktighet i samhällslivet på ett fördömligt och unikt sätt.
 • Tallbackas särskilda boende
  Därför är man en god kandidat till priset: Solrummet är ett mycket positivt initiativ av enheten som ger ett mervärde för de som bor där. En samlingspunkt för många som ger social gemenskap. Solrum är möjligt att utveckla vid flera verksamheter och kan ge ett mervärde för många medborgare.
 • Enhet 623, SoL-boende, socialpsykiatri
  Därför är man en god kandidat till priset: Har bedrivit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten för både medborgare och personal. Systematisk uppföljning över tid av medborgare och personalens nöjdhet som ger möjlighet till förbättring av verksamheten.
 • Östersunds korttidsboende
  Därför är man en god kandidat till priset: En utförare som är väldigt flexibel och lyhörd utifrån medborgares behov. Medborgare/anhöriga beskriver att de fått ett gott bemötande och är nöjda med vistelsen.
 • Hemtjänsten Lit
  Därför är man en god kandidat till priset: Enskild medborgare som är mycket nöjd med bemötande och det stöd han fått. Mottagandet och stödet vid hemgång efter sjukhusvistelse gav upplevelse av mycket god kvalitet och trygghet.
 • Teknik och service
  Därför är man en god kandidat till priset: Teknik och service ansvarar för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Har alltid den enskilde medborgaren i fokus och är offensiva i att prova ny teknik. Snabb service ges, till exempel installationer av larm.
 • Susanne Svensson, Specialpedagog
  Därför är hon en god kandidat till priset: Enskild medarbetare som genombrinnande engagemang och uthållighet gör stor skillnad för de personer som behöver stöd inom LSS. Genom kompetensutveckling och metodstöd till personal säkerställer hon bland annat att man använder evidensbaserade metoder i kommunikationsstöd till medborgarna.

Vem som vinner blir offentligt på Vård- och omsorgsnämnden möte den 18 december.

Här kan du läsa mer om Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Sidan uppdaterad 2018-11-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen