Publicerad 2018-11-21

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden 21 november 2018

Centrum mot våld var en av informationspunkterna när Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden höll gemensamt möte.

Under förmiddagen träffades de två nämnderna gemensamt. Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnderna behandlade under onsdagen. Protokollen från de två nämnderna kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när de har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Minus sju miljoner i prognos för Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden tog del av förvaltningens prognos per sista oktober. Prognosen fortsätter att peka på ett underskott på minus sju miljoner kronor för 2018.

Vård- och omsorgsnämnder uppmanar förvaltningen och verksamheterna till största möjliga återhållsamhet under resten av året för att minska underskottet.

Mer om Vård- och omsorgsnämndens prognos finns att läsa om i nämndrapporten från oktober.

CMV - Centrum mot våld

En av informationspunkterna hölls av Liselott Åsberg från Centrum mot våld, CMV, som jobbar länsövergripande mot våld i nära relationer. Hon inledde med att informera vad föreskriften anger kring olika former av stöd till våldsutsatta för att sedan ge en beskrivning av CMV:s uppdrag och verksamhet samt hur de arbetar med äldre.

CMV erbjuder samtalsstöd, både i grupp och individuellt samt jourlägenheter till våldsutsatta. De erbjuder även behandling för våldsutövare som frivilligt söker stöd till förändring, Trappan-samtal för barn som bevittnat våld i familjen, parallellt med föräldrastöd samt stöd till personal inom Socialtjänstens olika verksamheter.

Informationen om våld mot äldre anknöt till den särskilda utbildningsdag, den 20 mars i år, som CMV genomförde tillsammans med Länsstyrelsen och som riktade sig till de som arbetar inom VOF. I utvärderingen av den dagen understryks vikten av utbildning, både till handläggare och till dem som möter äldre/personer med funktionsvariation i sin vardag, rutiner för vad man ska göra om man identifierar våld samt att någon driver frågorna "på hemmaplan".

Sidan uppdaterad 2018-11-21

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen