Publicerad 2018-11-05

Snabb uppstart för övergångsboende

Kommunen har tillsammans med Svenska kyrkan träffat en överenskommelse för att lösa den akuta boendesituation som uppstått för ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Konstverk som lyser i mörkret

Privatpersoner och organisationer i civilsamhället har uppmärksammat hur allt fler av dessa ungdomar fått allt svårare att fokusera på sina studier då många inte vet var de ska bo för natten. Eftersom varken Migrationsverket eller kommunerna har ett tydligt ansvar att ordna boende för denna grupp, har de hittills hamnat mellan de stödsystem som finns.

När kommunen bjöd in till ett möte i början av oktober slöt närmare ett 20-tal personer från civilsamhället upp. Där diskuterades hur man bäst skapar förutsättningar för dessa ungdomar att kunna ta del av de möjligheter som gymnasielagen innebär, istället för att hamna i hemlöshet.

– Det är fantastiskt att se vilken enorm uppslutning och vilja som finns att bidra för att tillsammans hitta bra och snabba lösningar påden lokala utmaning som uppstått, säger Annika Hermansson som är utvecklingsstrateg vid Östersunds kommun.

Bred överenskommelse inom politiken

Efter det har Östersunds kommun och Svenska kyrkan, på några veckors tid, jobbat fram en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap i syfte att erbjuda ett övergångsboende för målgruppen. Överenskommelsen har undertecknats av både avgående kommunstyrelseordförande AnnSofie Andersson och nytillträdde Bosse Svensson. För Svenska kyrkan har Margareta Winberg som är Kyrkorådets ordförande undertecknat.

– Det här är ett väldigt bra exempel på hur man hittar ett samarbete mellan kommunen och civilsamhället för att lösa en komplicerad fråga. Jag är tacksam för att kyrkan har varit så lösningsorienterad och positiv i det här partnerskapet, säger Bosse Svensson, C, kommunstyrelsens ordförande.

AnnSofie Andersson, oppositionsråd, håller med:

– Vi välkomnar det här samarbetet med Svenska kyrkan och de är ett väldigt bra exempel på hur ett partnerskap med civilsamhällets organisationer kan formas. Det känns bra att vi fortsätter i den här andan även med det nya styret och att det inte finns några politiska oenigheter i den här frågorna.

– Med Svenska kyrkans värdegrund är det naturligt för Östersunds församling att ställa upp i en svår situation. Jag är glad över samarbetet mellan vår församling och Östersunds kommun och att bytet av majoritet inte innebär någon förändring i denna för utsatta människor så viktiga fråga. Vår församling har tidigare haft ett gott samarbete med kommunen när det gäller EU-medborgare, och husrum för dessa ungdomar är en fortsättning på detta, säger Margareta Winberg, Kyrkorådets ordförande i Östersunds församling.

Kommunen bidrar med lokal

Just nu pågår ett febrilt arbete för att fåverksamheten på plats. Det handlar om att möjliggöra fortsatt skolgång för unga vuxna som under sin asyltid rotat sig i kommunen genom att erbjuda ett tillfälligt övergångsboende för personer ur målgruppen som står helt utan andra boendealternativ. Kommunen bidrar bland annat med en lokal som tidigare använts som boende för ensamkommande men som nu står tom.

Svenska kyrkan bidrar bland annat med personalresurser för uppstart av boende samt för samordning av frivilliga. Verksamheten handlar även om att skapa tillgång till sociala kontakter och stöd i att hitta andra varaktiga boendealternativ samt minska risker för den negativa spiral som hemlöshet kan medföra. Ett nära samarbete med andra idéburna organisationer som Hej främling, Rädda barnen och Röda korset kring närliggande insatser kommer också ske.

Stort engagemang

- Den här samarbetsformen bygger på ett ömsesidigt förtroende som ger den ideella parten stor frihet att själva välja metoder för att möta de utmaningar som uppstår. Vi ser många möjligheter med denna samarbetsform framöver, säger Jon Söder, samordnare på kommunen för frågor som handlar om få till stånd ett fördjupat samarbete mellan civilsamhälle och kommunen.

Det stora engagemanget hos de inblandade aktörerna har gjort att det hela gått väldigt fort.

– Vi har redan samlat ihop mycket av det som behövs för att kunna starta gång verksamheten, säger Sabina Esp som är projektledare på Svenska kyrkan. Ungdomarna kommer att kunna flytta in så snart det finns klartecken om brandskydd i de berörda lokalerna.

 

Fakta Gymnasielagen

2016 infördes bestämmelser som gör det möjligt för vissa personer att få ett längre uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan eller, i vissa fall, ett uppehållstillstånd med studierna som enda grund. Dessa bestämmelser brukar kallas för ”gymnasielagen”. Sveriges riksdag fattade 2018 beslut om nya bestämmelser i gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för personer som har fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

För att omfattas av de nya bestämmelserna måste vissa krav vara uppfyllda. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018. Migrationsverkets handläggningstid för dessa ärenden har, på grund av att lagens tillämpbarhet prövats i domstol, dragit ut på tiden. I Östersunds kommun är det totalt drygt ett 40-tal ungdomar som omfattas.

Fakta IOP

IOP står för idéburet offentligt partnerskap och ingås mellan aktörer i den offentliga sektorn och den idéburna. Parterna samarbetar kring en samhällsutmaning, där alla parter bidrar med olika resurser. Det kan till exempel vara pengar, lokaler, personal, volontärer, material, kunskap eller nätverk. Ingen av parterna ska gå med vinst utan eventuellt överskott återbetalas när ett partnerskap avslutas. Samarbetsformen möjliggör ett nära samarbete, flexibilitet och kreativa lösningar särskilt inom komplexa områden som är svårförutsägbara.

Sidan uppdaterad 2018-11-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen