Publicerad 2018-10-03

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 3 oktober 2018

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade innan protokollet är justerat. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Vy över rådhustornet med Östersunds centrum och Storsjön och Frösön bakom

Detaljplan: Torvalla 2:21 med flera – planläggning av område för småhusbebyggelse i Torvalla By

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden ger ett uppdrag till Samhällsbyggnad att skapa en detaljplan för området.

Mark- och exploateringskontoret vill ha en detaljplan för att skapa 10 till 15 småhustomter i Torvalla By. I området finns det redan idag en del byggnader och det är omringat av områden där det redan finns byggnader och mark som det ska byggas på.

Nya vägnamn

Miljö- och samhällsnämnden har tagit beslut om namn på dessa vägar:

I Ope ändras Andalsvägens namn till Övre Andalsvägen.

I Torvalla, Verksmon, ska en ny väg byggas och den får namnet Gärdsgårdsvägen.

Vid Östersunds skidstadion byggs det en ny infart och väg. Vägen får namnet Stadionvägen.

Medborgarförslag: Övergångställe Sollidenvägen

Miljö- och samhällsnämnden är positiv till beslutet men eftersom nämnden inte äger marken så är det Utförarstyrelsen som måste avgöra om det ryms inom deras budget.

Ett medborgarförslag har lämnats in med önskemål om att bygga ett övergångsställe över Sollidenvägen i närheten av Friggaskolan. De som lämnat in förslaget vill också ha bättre belysning på en parkering i närheten. Förslaget ska göra så att det blir säkrare för barnen att ta sig från parkeringen till Friggaskolan.

Medborgarförslag: Förlängd gång- och cykelväg från Tallbacksvägen till gångtunnel under Pampasvägen

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.
Motivering till beslutet är att övergångsstället på Pampasvägen anses som tillräckligt säkert. För att gång- och cykelvägen ska kunna användas av rullstolsburna och personer med rörelsehinder får lutningen inte vara mer än 5 procent. I det här fallet skulle lutningen blir betydligt brantare än 5 procent. Miljö- och samhällsnämnden tycker inte att en förlängd gång- och cykelväg behövs som det är just nu.

Ett förslag har lämnats in med önskemål om att förlänga gång- och cykelvägen från Tallbacksvägen till gångtunneln under Pampasvägen. Idag måste de som bor norr om Pampasvägen korsa den ofta ganska hårt trafikerade vägen via ett övergångsställe för att komma till cykelvägen på södra sidan.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen