Publicerad 2018-06-08

Blir du för arg?

Svartsjuka och kontrollbehov är känslor som påverkar många människor negativt, och konsekvenserna av ett vredesutbrott kan vara förödande. Att förstå och kunna behärska sina impulser är nödvändigt för att en människa ska fungera bra tillsammans med andra. För den som behöver hjälp med sådana saker finns hjälp att få.

Knuten näve bakom rygg

Svartsjuka och stark kontroll är destruktivt för en relation. Att kontrollera ens partners telefonlistor, meddelanden och e-post är exempel på hur svartsjukan kan ta sig uttryck. Känslor av vanmakt kan ofta komma när man inte har kontroll. Att leva i ett sådant förhållande mår ingen bra av, men det är bara den som själv bär på svartsjukan och kontrollbehovet som kan göra något åt situationen.

Lyft för självkänslan

Att söka hjälp i god tid är ett klokt beslut, som vittnar om självinsikt och ett mod att våga ta ansvar innan det blir värre, menar Mats Grelsson och Magnus Skoglund, som jobbar på Centrum mot våld i nära relationer i Jämtlands län.

– Om man känner att svartsjukan, kontrollbehovet eller ilskan tar över och styr vardagen kan man komma hit och få hjälp med det. Att lyckas frigöra sig från ett sådant här tvångsmässigt beteende är också ett fantastiskt lyft för självkänslan. Man mår helt enkelt mycket bättre när man har kunnat släppa det, säger Magnus Skoglund.

Impulskontroll

Ilska är en naturlig del i en människas känsloregister. Alla människor känner ilska ibland. Men förmågan att kunna kontrollera sina impulser är en viktig del i vad det innebär att vara människa. Konsekvenserna av ett okontrollerat utbrott kan vara förödande, och ansvaret vilar då självklart på förövaren.

Magnus Skoglund och Mats Grelsson

Magnus Skoglund och Mats Grelsson på Centrum mot våld i Östersund

Okontrollerad ilska påverkar även vardagen på olika sätt. Den som lätt brusar upp, även för småsaker, skapar situationer som är jobbiga för andra att hantera, och folk blir rädda. Vänner kan börja ta avstånd, och i förlängningen kan det leda till att man blir ensam och isolerad. Det är också vanligt med skuldkänslor och ångest över att man har betett sig illa.

– Även som våldsutövare mår man ju dåligt, och vi ger en möjlighet att bearbeta och prata om det. Ilska och våld berör ju aldrig bara en person; det handlar självklart om de som drabbats, men också om våldsutövaren, som behöver hjälp att ta det ansvar som är nödvändigt för att komma vidare och må bättre, säger Mats Grelsson.

Samtal om våld

Mats och Magnus jobbar med en behandlingsform som heter ”Samtal om våld”. Den vänder sig till den som frivilligt söker hjälp att förändra sitt beteende.

– Tillsammans hittar vi alternativa strategier och hjälps åt att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld. Vi pratar mycket om konsekvenser och om vilka förväntningar som finns på killar och tjejer idag, men också om hur vi beter oss mot varandra på nätet, och hur det påverkar oss, säger Magnus Skoglund.

Blir du för arg?

”Samtal om våld” är en behandlingsform som kan vara aktuell för den som är minst 18 år gammal och:

  • använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående
  • har svårt att hantera sin ilska och/eller aggressioner
  • frivilligt söker hjälp till förändring

Blir du för arg? (informationsbroschyr)PDF

Utsatt för våld och hot?

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation.

Sidan "Våld och hot" på ostersund.se

Kontakt

Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Centrum mot våld
centrummotvald@ostersund.se
Besöksadress: Kyrkgatan 43 B i Östersund

Samtalsnummer

0200-120 145 (Gratis nummer. Måndag-torsdag 8-17, och fredag mellan 8-16, svarar vi om vi har möjlighet, annars går det bra att läsa in ett meddelande på röstbrevlådan).

Sidan uppdaterad 2018-06-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen