Publicerad 2018-05-15

Kommunfullmäktige sammanträder 21 maj

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 21 maj 2018, klockan 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus/OSD.

Kompletta handlingar finns att ladda ner från kommunens hemsida en vecka före sammanträdet. Handlingar som hör till ärendena finns också hos kommunledningsförvaltningen, Rådhuset.

Komplicerade frågor skickas senast tre dagar före sammanträdet till kommunkansliet.

Enklare frågor kan anmälas senast före sammanträdets början till fullmäktiges sekreterare.

Du kan också skicka den via post till Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen, 831 82 Östersund – eller via e-post till kommunsekreterare@ostersund.se

 

Från och med 1 april 2018 har kommunen slutat att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i lokaltidningarna. Detta med anledning av att ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde kommer att publiceras på kommunens digitala anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Kommunens digitala anslagstavla finns direkt på startsidan på www.ostersund.se

Snabblänk: www.ostersund.se/anslagstavla

Sidan uppdaterad 2018-05-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen