Publicerad 2018-04-13

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 11 april

Ulla Granqvist får kulturstipendium, investeringar vid Hofvallen och Initiativärende Litsbacken. Här är några av de ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet onsdag 11 april.

Bilden föreställer Östersunds Rådhus. Solen skiner och det ligger lite snö på gatan.

Initiativärende: Litsbacken

I oktober 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla verksamheten i Litsbacken. Avvecklingen av Litsbacken är en av de sparåtgärder som Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att göra. Detta för att klara det besparingskrav på totalt 4 miljoner kronor som nämnden har fått av Kommunfullmäktige under 2018.

Den 6 december 2017 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslutet att ”förutsatt att det inte före den 28 februari 2018 kommit in en formell skrivelse till kommunen kring fortsatt drift av Litsbacken i privat regi, med ett realistiskt upplägg kring ekonomi m m, får Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att från och med den 1 mars 2018 avveckla skidanläggningen.”

Initiativet Litsbacken har skickat in en skrivelse till Östersunds kommun, där de skriver att det i dagsläget inte finns möjlighet att driva Litsbacken vidare i ideell eller privat regi. Initiativet Litsbacken håller fast vid sina tidigare förslag om att Östersunds kommun ska fortsätta ansvara för driften av Litsbacken. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att eftersom de förslagen saknar ekonomiska förutsättningar, det vill säga att det inte finns pengar inom Kultur- och fritidsnämndens budget för fortsatt drift av Litsbacken, bör initiativärendet avslås.

Beslut: Kultur- och fritidsämnden beslutade att avslå initiativärendet, vilket betyder att Kultur- och fritidsförvaltningen inte får i uppdrag att utreda fortsatt drift av Litsbacken. Nämnden beslutade samtidigt att avvecklingen av Litsbacken skjuts upp till 1 juni 2018.

Detta innebär att fram till den 1 juni finns det möjlighet för ideella eller privata aktörer att lämna in förslag för fortsatt drift av Litsbacken.

Ulla Granqvist får kulturstipendium

Östersunds kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Ulla Granqvist med 100 000 kronor.

Nämndens motivering till beslutet: "Ulla Granqvist tilldelas stipendiet för att under en period kunna arbeta ostört med sitt måleri. Efter många år som mycket rosad och prisbelönt tecknare och illustratör på Östersunds-Posten ägnar sig nu Ulla Granqvist heltid åt sitt måleri. Ett måleri med osviklig formkänsla som visar på ett stort tekniskt kunnande och en detaljrikedom som är få bildkonstnärer förunnat. 'En bild säger mer än tusen ord' är ett passande epitet på just Ullas måleri."

Anläggning av ny konstgräsplan - Hofvallen

Kultur- och fritidsnämnden har fått 4 miljoner kronor i investeringsbudget under 2018 för att anlägga en konstgräsplan i centrala Östersund. Kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslår att ett 11-manna konstgräsplan byggs på Hovvallens B-plan. Därför beslutade nämnden att begära en utökad investeringsbudget hos Kommunstyrelsen.

Om Kommunstyrelsen tillskjuter begärda investeringsmedel, 3,3 miljoner kronor, kommer Kultur- och fritidsnämnden att sätta igång investeringsprojektet för konstgräsplanen. Den beräknade investeringskostnaden är 7,3 miljoner kronor, genom finansiering med 4,0 miljoner kronor inom befintlig investeringsbudget samt med 3,3 miljoner kronor genom budgettillskott från Kommunstyrelsen.

Reinvesteringar vid Hofvallen

Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett vad som behöver åtgärdas på Hofvallen utifrån friidrottens funktionskrav för sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att begära utökad investeringsbudget hos kommunstyrelsen med 2.400.000 kronor för reinvesteringar för ny beläggning på löpar/ansatsbanor och ny kastbur för diskus.

Mötesplatser Unga 2018

Kommunfullmäktige har i budget för Kommunstyrelsen avsatt 1,5 miljoner kronor med syfte att förstärka insatserna för barns och ungdomars fritid. Detta sker genom verksamheten ”Mötesplatser Unga”.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att:

- avsätta 350.000 kronor till de kommunalt drivna fritidsgårdarna.

- avsätta 87.500 kronor till varje upphandlad fritidsgård.

- avsätta 430.000 till verksamheten i Gamla Tingshuset, varav 322.500 kronor. fördelas till föreningen Gamla Tingshuset.

- utlysa 370.000 kronor till föreningar att söka i enlighet med målsättningen för mötesplatser unga.

Bidrag till ungdomsturnering i innebandy

Jemtland Innebandy får arrangemangsbidrag med 8.000 kronor till genomförande av Östersundscupen i innebandy den 2-4 november i Östersund. De får även nyttja bokade idrottshallar med fri hyra i enlighet med det arrangemangsavtal som upprättas. Föreningen får också bidrag med 30.000 kronor som stöd till en fortsatt långsiktig och hållbar etablering av Östersundscupen.

Bidrag till Östersund Marathon

Sportsgym SC får arrangemangsbidrag med 10.000 kronor till genomförande av Östersund Marathon 2018. Föreningen får även ett bidrag med 20.000 kronor för att stimulera till en långsiktig och hållbar etablering av Östersund Marathon. Banans sträckning på 42.195 meter går via Ope, Brunflo och tillbaka till målet via Marieby, Knytta och Vallsundsbron.

Investerings - och utrustningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ansökningar från föreningar om investerings- och utrustningsbidrag årligen. I budgeten för 2018 finns 380.000 kronor anslagna att fördela. 42 föreningar har skickat in sammanlagt 43 ansökningar som totalt uppgår till 1.895.375 kronor. För att se listan över alla föreningar som får bidrag, se protokollet från Kultur- och fritidsnämnden som publiceras inom kort.

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 11 april, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2018-04-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen