Publicerad 2018-04-12

Det som göms i snö,
kommer fram i tö

Solen har börjat värma och sakta men säkert börjar all snö som ligger över Östersund tina bort och vårkänslorna spirar. Något som blir påtagligt när snön försvinner är att bara för att något legat gömt så är det inte borta för alltid.

Bild på hundbajs med en varningslapp

Framtinat hundbajs är ett säkert vårtecken. Små högar som tidigare snabbts dolts under fallande snö tinar nu fram och avslöjar hundägares slarv under vintern. Du som hundägare är ansvarig för att plocka upp efter din hund, och se till att vår stad är trevlig att vistas ute i året om, för alla.

Böter för hundbajs

Hundbajs som lämnas här och där är inte bara otrevligt, utan är också ett brott mot de lokala ordningsföreskrifterna i Östersunds kommun. Enligt §16 ska hundbajset plockas upp på: gatumark, gångbanor, cykelvägar, torg, anlagda parker och grönytor där regelbunden gräsklippning sker, samt i särskilt iordningsställda lekplatser, skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår.

Ordningsföreskrifterna gäller året om och det är polisen som är tillsynsmyndighet.

Om du inte plockar upp efter din hund kan du faktiskt bli dömd till böter.

Släng bajset

Hundbajs är brännbart och hopknuten påse kan därför slängas i vilket sopkärl som helst som kommunen tillhandahåller, och inte bara de speciella hundlatrinerna. Däremot är det inte tillåtet att slänga iväg påsen med hundbajs in i skogen eller i en buske, det räknas som nedskräpning.

Arbetsmiljöproblem

Problemet med hundbajs som inte plockas upp är inte bara att det ser otrevligt ut, inte är kul att råka kliva i eller äckligt för barn att ramla i. Det är även ett arbetsmiljöproblem för de gatu- och parkarbetare som nu under våren ska sopa upp all vintersand på våra gator.

De flesta hundägare är duktiga på att plocka upp efter sina hundar och slänga hundbajspåsarna i sopkorgar eller hundlatriner. Tyvärr är det de som slarvar som märks och förstör för sin omgivning.

Sidan uppdaterad 2018-04-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen