Publicerad 2018-03-22

Nu får Tandsbyborna säkrare dricksvatten!

Det kommunala dricksvattnet i Tandsbyn kommer från en grundvattentäkt. Vattnet är av god kvalitet och innehåller idag inte några skadliga mikroorganismer i form av bakterier, virus eller parasiter. Att grundvattnet är av bra kvalitet idag innebär inte att det kommer att vara det för all framtid.

Vattenglas

Vatten Östersund arbetar ständigt med att förbättra dricksvattenkvaliteten för alla våra kunder. Det är ett långsiktigt arbete där flera delar ingår. I Tandsbyns vattenverk har vi nu installerat ett UV-ljus som fungerar som ett extra skydd mot mikroorganismer.

De flesta mikroorganismer är helt ofarliga för människan men det finns de som kan göra oss sjuka. UV-ljuset belyser vattnet och oskadliggör eventuella mikroorganismer. Det fungerar helt enkelt som en extra barriär tillsammans med övriga reningssteg i vattenverket.

Vatten Östersund levererar dricksvatten och tar hand om spillvatten och dagvatten. Installation av UV-ljus i Tandsbyns vattenverk är ett i raden av flera projekt som vi genomfört. Här ges några exempel på vad som pågår just nu:

  • Ombyggnation av Näs vattenverk i Fåker
  • Ökad leveranssäkerhet av dricksvatten med reservkraft
  • Reningsanläggning för dagvatten vid Storsjö strand
  • Informationsarbete och skyltning av vattenskyddsområde Östersund/Storsjön

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det är det vatten som påträffas när man gräver i marken och det blir vatten stående i gropen. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden.
(källa Sveriges Geologiska Undersökning)

Sidan uppdaterad 2018-03-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen