Publicerad 2018-02-23

Därför växer Östersund

Tecknad bild över Östersund med många olika bostäder, fjällen och bilder på flyttbil och bebis

Mer än halva tiden har gått för kommunens tillväxtplan och vi växer så det knakar.

Östersunds befolkning ökar stadigt, i snitt med cirka 661 personer per år mellan 2014 - 2017. Vi får resa tillbaka till 1970-talet för att hitta en större befolkningsökning än idag. Det här beror på att fler bebisar föds och mer människor flyttar till än från Östersund.

- Men något som också har stor betydelse för tillväxten är att fler stannar kvar här. Det senaste året har vi sett ett trendbrott med att färre människor flyttat från Östersund än tidigare år, säger utvecklingsstrategen Tobias Lundberg som tillsammans med kollegor har jobbat med tillväxtplanen Mer Östersund i flera år.

Positivt flyttnetto från södra Sverige

Av de som flyttade till Östersund mellan 2014 - 2017 kom 87 procent från andra kommuner i Sverige. 13 procent kom hit från ett annat land. Av de som kommer från ett annat land kommer flest från Syrien, Europa utom Norden samt Eritrea. Det senaste årets statistik visar också att fler från regioner i södra Sverige flyttar hit.

- Tidigare har flest personer flyttat från Östersund till kommuner i södra Sverige. Men under 2017 händer det något och Östersund visar ett positivt flyttnetto från fler av regionerna i södra Sverige, det är spännande,säger Tobias.

Förutom att vi blir fler människor så ökar antalet jobb, arbetslösheten sjunker och antalet gästnätter ökar. Det byggs mycket bostäder i Östersund och det finns planer på att bygga upp emot 4000 bostäder i Östersund fram till år 2025.

Vad är det som gör att det går så bra för Östersund just nu?

- Det finns nog många svar på den frågan. Vi befinner ju oss i en högkonjunktur samtidigt som det är mycket på gång i Östersund med många evenemang och satsningar. Det gör det mer attraktivt att besöka Östersund. Vissa pratar också om en ÖFK-effekt, andra om att många helt enkelt längtar efter ett enklare vardagsliv nära fjällen och naturen. För att få svar på de här frågorna är nästa steg att fråga de som har flyttat till Östersund varför de har kommit hit. Och varför de stannar kvar. Det kommer vi också att göra i en undersökning.

Men är allting bara frid och fröjd, finns det inga problem?

- Självklart finns det många utmaningar. En viktig utmaning är matcha ihop arbetsgivare med rätt kompetens, detta för att fler ska få jobb och företagen kunna växa. Vi vet också att det kan vara svårt att hitta bostad. Men det vi ändå ser i utvärderingen är en positiv generell utveckling på alla dessa områden. Det byggs mycket bostäder. Och ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12 procent år 2012 till 4,8 procent år 2017. Det är glädjande att Östersunds ungdomar har lättare att ta sig in på arbetsmarknaden och på så sätt bygga en bra grund för framtiden, både för sig själva och för Östersund.

Hur kommer det sig att vi hela tiden måste bli fler?

- I framtiden kommer en mindre andel människor att behöva försörja fler i Östersund. Idag är ungefär 55 procent av alla människor i Jämtlands län i arbetsför ålder (20-64 år). Enligt en prognos från Framtidskommissionen kommer andelen människor i arbetsför ålder minska till 52 procent redan år 2020. Till 2050 beräknas antalet har minskat ännu mer till 50 procent, säger Tobias och fortsätter:

- Vi vill ju att barnen ska få gå i en bra förskola och vi vill även att våra äldre samt människor med omsorgs­behov ska tas om hand på ett bra sätt. Då måste vi bli fler som jobbar. Och för det behövs fler företag och mer människor i kommunen.

Men år 2050 känns så avlägset, jag har fullt sjå med att klara av vardagen 2018?

- Jo, så känner nog de flesta av oss. Men en plats som inte utvecklas avvecklas. Så vi behöver hela tiden jobba för att Östersund ska vara en så bra plats som möjligt för oss som bor här, arbetar här och för dem som besöker oss. Då kommer fler att vilja komma hit.

Snabba fakta om Östersunds tillväxt

Visste du att…?

 • Inte sedan 70-talet har Östersund ökat med så många invånare som idag
 • Av de som flyttar hit är de flesta mellan 19-35 år
 • 87 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner
 • 13 procent av de som flyttar till Östersund kommer från ett annat land
 • Cirka 35 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner i Jämtland
 • Cirka 31 procent av de som flyttar från Östersund flyttar till andra kommuner i Jämtland
 • Det föds fler barn i Östersund än antalet människor som dör
 • Ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12 procent år 2012 till 4,8 procent år 2017
 • Antal gästnätter ökar stadigt för varje år
 • Antalet nya företag som startas har ökat sedan 2013
 • Det finns planer på att bygga upp emot 4 000 bostäder i Östersund fram till år 2025
Sidan uppdaterad 2018-03-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen