Publicerad 2018-02-12

Vad är det som händer i området runt Sandvikens camping?

Om du är i området kring Sandvikens camping den närmsta tiden kan du märka att det är en del aktivit. Först med skoter och senare även med bandvagn. Det är kommunen som håller på med en geohydrologisk undersökning av området vid campingen och området ovanför.

Området som undersöks är det som kallas för första etappen i samrådsförslaget av stadsdel söder om Vallsundsbrons fördjupade översiktsplan.

Sweco gör den geohydrologiska undersökningen på uppdrag av kommunen och de börjar med förberedelse för att göra borrprover. Borrproverna ska används för att se jordlagren i terrängen. Undersökningen görs för att säkerställa att det inte finns riks för ras och skred i området om det bebyggs. Utredningen ska också ge mer information om jord- och vattenförhållanden i området för att se hur vi kan ta hand om dagvattnet på bästa sätt om området bebyggs.

Översiktsplanen är fortfarande under bearbetning efter samrådet. Ett nytt förslag kommer att presenteras när det har fattats ett utställningsbeslut i kommunfullmäktige. Det förslaget ska skickas ut för nya synpunkter och när det är aktuellt kommer information skickas ut via mejl och post och annonseras i tidningar. Men det blir inte innan hösten 2018.

Läs mer om Stadsdel söder om Vallsundsbron här.

Sidan uppdaterad 2018-02-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen