Publicerad 2017-12-05

Rapport från Kommunstyrelsen 5 december

Kommunstyrelsens ledamöter sammanträdde på tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här kommer en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Gång- och cykelbro från Storsjö strand

När stadsdelen Storsjö strand är färdigbyggd förväntas cirka 2000 invånare bo där. Geografiskt ligger den nya stadsdelen direkt intill centralstationen med optimala förutsättningar för regionförstoring med hållbara resor. Men järnvägen ligger som en barriär mellan stadsdelen och övriga staden, vilket gör att det i praktiken är mer än en kilometers resväg från stadsdelen till centralstationen.

Därför vill kommunen bygga en gång- och cykelbro över järnvägen som knyter ihop den nya stadsdelen med resten av staden.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På tisdagen sa Kommunstyrelsen ja till att Trafikverket bygger den aktuella bron och att den sedan överlämnas till kommunen för drift och underhåll. Bron finansieras med högst 50 procent med skattemedel.

Markanvisning Gustav III torg

Diös får ett markanvisningsavtal av Gustav III torg, som i folkmun kallas Busstorget, det beslutade Kommunstyrelsen enhälligt.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I april 2016 skrev Östersunds kommun och Diös under en avsiktsförklaring i syfte att utreda en omfattande utveckling av Gustav III:s torg. Ett drygt år senare, i juni i år, presenterade två arkitektkontor, som fått i uppdrag av Östersunds kommun och Diös att ta fram förslag på hur Gustav III:s torg skulle kunna se ut i framtiden, sina respektive förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det slutgiltiga beslutet i frågan fattas av kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, den 19 december.

Fortsatt hantering asylsökande som fyller 18 år

I oktober beslutade Kommunstyrelsen att ensamkommande barn som fyller 18 år och ännu inte fått något beslut i sin asylprocess, inte ska flytta till Migrationsverkets asylboenden. Kommundirektören Anders Wennerberg fick i samband med det i uppdrag att föra dialog med Migrationsverket. Kommunen har också fört dialog med andra organisationer och föreningar, vilket har resulterat i ett förslag till partnerskap med Hej Främling!

På tisdagen beslutade Kommunstyrelsen att kommunen tecknar överenskommelse med föreningen Hej främling!
Kommunstyrelsen fattade också beslut om att ge Socialnämnden i uppdrag att tillse att målgruppen ensamkommande som fyller 18 år och fortsatt är i asylprocess ges möjlighet att bo kvar i verksamheten tills alternativa lösningar finns.
Nämnden har också fått i uppdrag att, i väntan på slutgiltigt besked från Migrationsverket kring lokal boendelösning, teckna hyresavtal med Östersundshem på sju Attefallshus.

Kostnaderna ska finansieras med beviljat stadsbidrag.

Nyinvigning av Storsjöteatern

Storsjöteatern har under året genomgått en uybyggnad och renovering. Under den perioden har teatern varit stängd för allmänheten. Den 20 december är det dags för nyinvigningen av teatern.

Ett öppet hus planeras mellan klockan 15 och 18, då alla intresserade är välkomna att ta del av teatern. Nyinvigningen planeras innehålla visningar av alla lokaler, förevisning av den nya scenteknikens möjligheter, underhållning och gratis lättare förtäring.
För att genomföra nyinvigningen budgeteras 200 000 kronor för kostnader som konsultarvoden, kommunikation, information och underhållning. Pengarna tas ur Kommunstyrelsens budget för stora arrangemang.

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen