Publicerad 2017-11-10

Här är Förenade Cares åtgärder på Björkbacka

Efter de klagomål och synpunkter som medborgare lämnat på Björkbacka boende hade Vård- och omsorgsförvaltningen ett möte med Förenade Cares ledning i förra veckan. Både regionledning och verksamhetschef deltog i mötet.

I dag fredag höll Vård- och omsorgsförvaltningen ett avstämningsmöte där man gick igenom de åtgärder som företaget har vidtagit.

Här är de viktigaste åtgärder som Förenade Care nu har gjort:

  • Företaget har haft träffar med boende, anhöriga, närstående och personal. Där har man gått igenom de klagomål och synpunkter som kommit in, lyssnat av och redovisat vilka åtgärder man gjort.
  • I torsdags skickade företaget ut informationsbrev och enkät till anhöriga och närstående
  • Informationsbrev och en medarbetarenkät har gått ut till all personal.
  • Företaget har tillsatt en ny verksamhetschef på Björkbacka som börjar på måndag. Det innebär att Förenade Care kommer att ha två verksamhetschefer i Östersund - en för Björkbacka och en för Rådmansgatan och Sjöängen.
  • Förenade Care har utökat med en gruppchef. Från och med 8 november är det totalt tre gruppchefer på Björkbacka.
  • Och inte minst har man utökat nattbemanningen.

- Kommunens ansvar är att se till att företaget följer de kvalitetskrav som Vård- och omsorgsnämnden ställer, förklararar förvaltningschef Lars Liljedahl.
- Från kommunens sida uppfattar vi att företaget ser allvarligt på situationen och har tillsatt de resurser som är nödvändiga för att uppnå en god kvalitet i verksamheten, säger förvaltningschef Lars Liljedahl. Särskilt bra är det att dom snabbt ökat på ledningsresurserna och att de arbetar för att det ska finnas tillräckligt med kompetent baspersonal på plats.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen