Publicerad 2017-11-07

Rapport från Kommunstyrelsen 7 november

På tisdagen sammanträdde Kommunstyrelsen i Domsalen, Rådhuset. Här kan du läsa en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025

I Jämtlands län insjuknar 1 300 personer varje år i rökrelaterad sjukdom som kräver sjukhusvård. 175 personer avlider årligen till följd av sin rökning. De beräknade samhällskostnaderna till följd av rökning i länet beräknas vara 396 miljoner kronor årligen.

Tobacco Endgame innebär att sätta ett tidsbestämt mål, i Sverige 2025, då tobaksrökningen ska ha minskat till mindre än fem procent bland den vuxna befolkningen.

Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja, har uppmuntrat landets kommuner att ställa sig bakom Tobacco Endgame, vilket Kommunstyrelsen i Östersund gjorde på tisdagen.

Beslutet innebär också att kommunen själv ska vidareutveckla sitt tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonventionens åtgärder.

Prissättning av industrimark i Torvalla

Kommunen ska sälja industrimark i Torvalla, mellan Basvägen och Brosslarvägen samt mellan Brosslarvägen och E14/E45. En oberoende värdering har gjorts och priserna har fastställts till:

* All mark med utfart mot Brosslarvägen 150 kronor/kvadratmetern.

* All mark med utfart mot Basvägen 175 kronor/kvadratmetern.

I priserna ingår inte anslutningsavgifter.

Markanvisningsavtal i Karlslund

Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till att förlänga markanvisningsavtalet med Fredriksson Group AB gällande Karlslund. Det förlängda avtalet gäller till och med 31 december 2018.

Det var hösten 2015 som Östersunds kommun skrev ett markanvisningsavtal med Fredriksson Group AB om mark i Karlslund. Företagets ambition är att bygga villor på den aktuella marken. Sedan markanvisningsavtalet skrevs under för två år har en planprocess inletts. Men då den kommunala handläggningen av planärendet har dragit ut på tiden förlängs alltså avtalet.

Under allmänhetens frågestund under Kommunstyrelsesammanträdet närvarade boende från Karlslund för att framföra att de är starkt mot byggplanerna och för att ställa frågor till AnnSofie Andersson (S) och Florian Stamm (MP).

Samtliga folkvalda i Kommunstyrelsen sa ja till markanvisningen. Men Moderaterna och Liberalerna gjorde en protokollsanteckning om att de är emot byggplanerna i Karlslund, men att de anser att kommunen ska fullfölja de avtal som slutits.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-07

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen