Publicerad 2017-10-31

Pedagoger lär av varandra på Fritidshemsmässan

På Wargentinskolan samlas onsdagen 1 november fritidspedagoger från kommunens fritidshem till en egen mässa där fritidshem står i fokus. Det är en heldag med utgångspunkt i hur fritidshem med läroplanen som grund kan jobba med kommunens prioriterade områden inom barn- och utbildning: flerspråkighet, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete.

- Fritidshemmets verksamhet är viktig eftersom eleverna ges möjlighet att i andra sammanhang och situationer träna och utveckla sina förmågor. På så sätt bidrar fritidshemmet till att eleverna når målen och gymnasiebehörighet, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn och utbildning.

Föreläsningar och workshops

Pedagogerna kan under dagen välja mellan olika föreläsningar och workshops genomförda av fritidspedagoger från kommunens fritidshem. Två externa föreläsare står dessutom på programmet:
• Linda Mannila som har disputerat i datavetenskap och jobbat som utbildare, forskare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och skolutveckling.
• Carolin Bötrius, 1-7-lärare som arbetat som utvecklingspedagog för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i Norrköpings kommun.

I en egen föreläsning och monter presenterar dessutom Svenska Skidförbundet projektet ”Barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i skräpfri miljö”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en samverkan med Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasium och skidklubbarna i Jämtland-Härjedalens distrikt, UNICEF och Håll Sverige Rent.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-31

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen