Publicerad 2017-10-26

Rapport från Vård- och omsorgsnämndens möte den 26 oktober 2017

På Vård- och omsorgsnämndens möte 26 oktober beslutade man bland annat att Vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna anställa vårdbiträden för att kunna säkra behovet av arbetskraft i framtiden.

Vårdbiträden - en del i kompetensstegen

Nämndens beslut att släppa kravet på undersköterskeutbildning går i linje med den nationella utvecklingen. I våras enades nämligen Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal om en avsiktsförklaring. Där fastställde man en kompetensstege med tre olika kompetensnivåer för att möta framtidens rekryteringsutmaning inom vård och omsorg:

  • Vårdbiträde
  • Undersköterska
  • Undersköterska med specialistutbildning

Det krävs totalt 800 poäng i gymnasiekurser från Vård- och omsorgsprogrammet för att kvalificera sig om vårdbiträde.

Avsiktsförklaringen är ett sätt möta det stora rekryteringsbehovet de närmaste 10 åren. Antalet äldre som behöver välfärdstjänster blir fler samtidigt som många anställda går i pension. Och samma situation gäller i Östersund som i resten av landet.- Vården blir mer och mer avancerad i hemmet, därför behövs framförallt undersköterskekompetens, men också vårdbiträden som kommer att vara ett bra komplement för att ge trygg och säker vård, säger Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Mona Modin Tjulin(s).

Återremiss av nytt upphandlingsdokument för utförare av hemtjänst

Nämnden beslutade att återremittera ett nytt upphandlingsdokument för de utförare som vill erbjuda hemtjänst i form av servicetjänster eller personlig omvårdnad.

Dokumentet behöver uppdateras eftersom valfrihetssystemet för personlig omvårdnad och hemsjukvård upphörde på landsbygden den 1 januari i år.

Återremissen handlar om att dokumentet behöver bli tydligare och kompletteras med kartor.

Strukturrutans kontrakt förlängs

Nämnden beslutade också om förlängning av kontraktet med Strukturrutan Ab, som driver det särskilda boendet Myran. Kontraktet förlängs med ytterligare tre år, till och med den 15 november 2021.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen