Publicerad 2017-10-24

Bio-bränsle kan snart ersätta olja

Green Flyway – ”vågen” på flygbränsleseminarium

Bild på några deltagare som gjorde vågen

Näringslivskontoret deltog på konferensen som Green Highway ordnade om gröna flygdrivmedel och omställning till fossilfritt flyg. Under två dagar presenterades utvecklingen av bio-bränsle för flyget i Skandinavien. Fortfarande är det betydligt dyrare att köpa bio-bränsle och en av orsakerna till det är att man måste importera den från USA.

Flera tester har gjorts, bla har USA Air Force och svenska flygvapnet gjort tester tillsammans vilket visar att det går alldeles utmärkt att ersätta nuvarande flygbränsle med bio-bränsle.

Det finns en enighet bland dagens flygbränsleleverantörer och flygbolag att en omställning till miljövänligare flyg bränsle är inte bara nödvändig utan även en överlevnadsfråga för flyget på sikt.

I grupparbetena diskuterades hur man redan idag skulle kunna styra mot ökad användning av bio-bränsle och en Quick fix var att flygbolagen erbjöd resenärerna gröna biljetter där man helt eller delvis bidrar till en resa med bio-bränsle.

Då bio-bränsle kan med fördel framställas av skogsråvara så blev en av arbetsgruppernas förslag att Green Highway fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera en bio-bränslefabrik i Green-Highway området.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen