Publicerad 2017-10-10

Rapport från Kommunstyrelsen 10 oktober

På tisdagen sammanträdde Kommunstyrelsen i Domsalen, Rådhuset. Här kan du läsa en sammanfattning av några av de beslut som de förtroendevalda fattade.

Delårsbokslut och budget 2018

Den kommunala ekonomin stod i fokus under tisdagens sammanträde – både delårsbokslut och budget 2018 stod på Kommunstyrelsens dagordning.

När kommunens ekonomer summerar årets åtta första månader visar bokslutet på svarta siffror. Enligt prognoserna kommer Östersunds kommun att göra ett plusresultat på omkring 70 miljoner kronor 2017.

Kommundirektören presenterade under tisdagens sammanträde sitt förslag till budget 2018 och flerårsbudget 2019-2020. Som tidigare beslutat ska Östersund efter uppskrivningarna nästa år minska sina kostnader med 105 miljoner kronor. Under våren och försommaren beslutade kommunens sju nämnder och styrelser hur de ska lyckas komma i sina respektive budgetkostymer.

Majoriteten, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, sa under tisdagens sammanträde ja till tjänstemännens förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som innebär att kommunen nästa år budgeterar för ett plusresultat på 53 miljoner kronor.

Oppositionen valde att inte delta i beslutet. De har deklarerat att de ska presentera en egen budget i samband med att budget 2018 ska fastställas av Kommunfullmäktige den 23 oktober.

Stadsfesten 2019

I samband med Skidskytte-VM 2019, som arrangeras i Östersund, vill kommunen ordna en stadsfest i centrala Östersund. Målet är att skapa en fest som attraherar ett stort antal lokala, nationella och internationella besökare. Festen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att upphandla ett eventbolag som får i uppdrag att ordna stadsfesten.

En tryggare stadskärna

Kommunen ska utreda platser i Östersund som polisen bedömer som särskilt utsatta och otrygga. En extern resurs ska få i uppdrag att med ett bredare perspektiv analysera situationen och göra en åtgärdsplan för att skapa tryggare miljöer.

Utredningen ska också efter samråd med polisen ta fram förslag på placering av eventuella övervakningskameror. Ärendet ska återredovisas till Kommunstyrelsens på sammanträdet i februari 2018.

Asylsökande ungdomar som fyller 18 år

Regeringen och vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt kommunbidrag under 2017 och 2018 för att göra det möjligt för kommuner att låta ensamkommande asylsökande ungdomar, som fyller 18 år, att bo kvar i kommunen i stället för att hamna på Migrationsverkets anläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att kommundirektör Anders Wennerberg får i uppdrag att diskutera frågan med Migrationsverket. Målet är att hitta kortsiktiga lösningar som gör det möjligt för asylsökande ungdomar som fyller 18 år att i ökad utsträckning bo kvar och fortsätta sina påbörjade studier under asylprocessen. Beslutet innebär att ensamkommande barn som fyller 18 år och ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd inte flyttas till Migrationsverkets asylboenden.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen