Publicerad 2017-09-26

Beslut om avgift för hemsjukvård på LSS-boende

Från och med 1 januari kommer personer som bor på LSS-boende att betala en avgift på 100 kronor per timme för hemsjukvård som utförs av personal på LSS-boendet. Det beslutade en enig Vård- och omsorgsnämnd på sitt sammanträde idag den 26 september.

Avgiften blir därmed densamma som den avgift personer med hemtjänst eller personlig assistans har redan i dag.

Den beslutade avgiften gäller så kallad delegerad hemsjukvård. Det innebär enklare typ av sjukvård i hemmet som en sjuksköterska eller distriktssköterska kan överlåta till annan personal. Det kan exempelvis handla om sårvård eller medicinering.

Denna avgift har varit subventionerad till noll kronor för de som bor i LSS-boende. Alla andra har fått betala avgiften. Det är olagligt att ha olika avgifter för samma tjänst. Därför tas subventionen bort och avgiften blir lika för alla kommuninvånare.

Avgiften för hemsjukvård ingår i den statligt reglerade ”maxtaxan”. Det innebär att kommunen tar hänsyn till en persons betalningsförmåga på precis samma sätt som för medborgare som har hemsjukvård och personlig assistans eller hemtjänst.

- Vi ska självklart följa lagen och inte behandla medborgare olika. Eftersom Vård- och omsorgsnämnden behöver spara 38,5 miljoner kronor under 2018, kan vi inte sänka denna avgift för alla medborgare eftersom vi inte har pengar till det.

- Samtidigt hoppas vi att de som nu berörs av höjningen även kan se att de under många år har sluppit betala avgift.

- Dessutom görs också en översyn av avgifterna, för att göra dem så enkla som möjligt. Men det blir klart först under 2018, säger Mona Modin Tjulin, S, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Den nya avgiften förväntas ge en intäkt på 2,5 miljoner kronor per år.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen