Publicerad 2017-09-13

Klart för ny konstgräsplan på Sportfältet i Odensala

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en ny konstgräsplan för fotboll ska anläggas på Odensala sportfält och den ska stå färdig redan under hösten 2017.

Detaljbild på konstgräsmatta

Den nya planen – en 11-mannaplan med måtten 100 x 60 meter – ska placeras på den yta som för närvarande nyttjas till isbana och tennisplaner. Den befintliga belysningen vid Odenvallens grusplan kommer att flyttas till den nya konstgräsplanen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett olika platser för konstgräsplaner i Östersund. Valet föll alltså på Odensala sportfält för placering av nästa konstgräsmatta.

– Vi har undersökt olika placeringar och det finns få tillgängliga ytor i centrala Östersund. Det är många som har ett intresse i dessa ytor och ibland går de olika intressena inte ihop. Därför tar det tid att få till en sådan yta i centrala Östersund. Det är ju inte en slump att man bygger bort idrottsytor i centrala Östersund, säger Bert-Olof Zackrisson, nämndråd på kultur- och fritidsförvaltningen.

Stort behov

– Eftersom vi har investeringspengar under 2017 vill vi komma i gång redan i år då vi vet att föreningarnas behov av en konstgräsplan är stort. Därför har vi samtidigt undersökt lämplig placering på Sportfältet, som i dag har planer med naturgräs men inte konstgräs. Det finns utrymme att skapa en konstgräsplan på Sportfältet som ska gagna alla föreningar. Det har våra förtroendevalda konstaterat och då tagit beslutet om denna placering.

Beräknad kostnad för den nya arenan är 5,4 miljoner kronor, och pengarna finns alltså redan i investeringsbudgeten.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta utreda och redovisa förslag till ersättningsyta för isbana och tennisbanor på Odensala sportfält.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen