Publicerad 2017-09-05

Rapport från Kommunstyrelsen 5 september

De förtroendevalda i Kommunstyrelsen sammanträdde på tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som politikerna fattade.

Rådhustomten

Planläggning av fastigheten Lagboken 3, den tomt där Rådhusfastigheten ligger, ska nu sätta i gång. Det beslutade en oenig Kommunstyrelse på tisdagen. Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet ville återremittera ärendet för att få svar på några frågor kring andra byggprojekt i stan som påverkar var olika organisationer ska husera i framtiden. Oppositionen ville också invänta den utredning om utlokalisering av arbetsplatser som kommundirektören under tisdagens kommunstyrelsemöte fick i uppdrag att genomföra. I uppdraget ska kommundirektören kartlägga befintliga kommunala jobb utanför stan och Frösön, och utreda vilka jobb som kan omlokaliseras till andra kommundelar.

Majoriteten däremot ville däremot att ärendet skulle avgöras vid sittande bord och efter voteringsresultatet 9-6 blev det också så.

Beslutet innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningen nu får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för Rådhuskvarteret.

Det var under 2015 som Rådhuset utrymdes efter att byggnadstekniska undersökningar visat på miljöproblem i byggnaderna. Ett nytt kommunhus kommer troligtvis att stå klart om drygt fem år.

Nya taxor

Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till två nya taxor.

Bruksavgifterna för vattentaxan inför nästa år kommer att höjas med 4 procent. Anledningen till höjningen är att Vatten Östersund fortsätter att utveckla vattenverket med membranfilter.

Renhållningstaxan för 2018 ska också höjas nästa år. Det handlar om den rörliga förbränningsavgiften som kommer att kosta 6 procent mer. Orsaken till höjningen är ett nytt avtal med Sundsvallsenergi, dit östersundarnas sopor skickas, som innebär en kostnadsökning med 23 procent.

Det är Kommunfullmäktige som fattar de avgörande besluten om de förändrade taxorna.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-05

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen