Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling betyder att Östersunds kommun i villkoren för en upphandling skriver in att leverantören på olika sätt ska ta hänsyn till någon form av sociala kriterier.

Bild på äldre man och kille som är i ett snickeri och jobbar med en bräda.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger kommunen möjlighet att ställa krav på det vi köper så att varan eller tjänsten är hållbar, både socialt och miljömässigt.

Just nu utvecklar Östersunds kommun en modell för hur vi ska arbeta med socialt ansvars­tagande i upphandlingar. Vi ska nu testa modellen i tre större upphandlingar. Vi räknar med att vara klara våren 2019, och därefter kommer kom­munen börja använda den nya modellen. Samordningsförbundet i Jämtlands län finansierar satsningen.

Varför socialt ansvarsfull upphandling?

 • För ett socialt hållbart Östersund
 • För att motverka utanförskap
 • För att fler ska kunna hitta ett jobb

Vad innebär det här för dig som företagare?

Vad socialt ansvarsfull upphandling innebär i praktiken för dig som företagare kan vara olika från gång till gång. Ibland kan kommunen fråga efter schyssta arbetsvillkor i produktionsleden av varor som vi ska köpa. Ibland kan det sociala ansvaret innebära att kommunen ordnar upphand­lingarna på ett sätt som gör att små och medelstora företag har lättare att vara med och lämna anbud.

Praktik eller stödanställningar

Ibland när det är större upphandlingar kan kommunen fråga efter att leverantören tillhandahåller praktikplatser eller platser för stödanställningar. Det sociala ansvar vi frågar efter ska alltid stå i proportion till hur stor upphandlingen är.

För framtida rekrytering

Många företagare som kommit i kontakt med socialt ansvarsfull upphandling i andra kommuner har berättat om hur de blivit positivt överraskade av effekterna. De har till exempel fått hjälp med rekryteringen av ny personal eller haft lättare att delta i en upphandling och lägga vinnande anbud.

Så går det till

 1. När en tjänsteperson utformar upphandlingen lägger hen till sociala krav beroende på just den upphandlingens förutsättningar.
 2. Under annonseringen av upphandlingen finns som vanligt möjlighet att ställa frågor.
 3. När kontraktet är skrivet hjälper kommunen till med förmedlingen av en eller flera personer till de platser som upplåtits i och med upphandlingen. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och strävar efter att arbetsgivaren ska få rätt person till rätt plats.
 4. Företagen som tar emot personer på grund av upphandlingar erbjuds att delta i kommunens handledarutbildning.
 5. Vi följer upp hur placeringen går och hjälper till att hantera situationer som uppkommer.

Handledarutbildning

Om ditt företag har vunnit en upphandling där det ställs sociala krav på att till exempel ta emot praktikanter erbjuder Östersunds kommun, Arbetsmarknad och lärande från hösten 2018 en handledarutbildning.

Utbildningen är utformad för att inspirera, utbilda och uppmuntra handledare och tar upp ämnen som ledarskap, kommunikation, självbild och personlig utveckling.

Utbildningsdatum 2018

Tisdag 25 september – anmäl dig senast måndag 17 september

Onsdag 17 oktober – anmäl dig senast måndag 8 oktober

Vill du veta mer eller anmäla dig: mejla Anette Jäderfeldt eller Frida Tell.

Genom att mejla din anmälan godkänner du att dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning på området. Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad på www.ostersund.se/dataskyddlänk till annan webbplats.

Mer om sociala krav i upphandlingar

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommuner, landsting och regioner att förverkliga politiska ambitioner om ökad sysselsättning, social integration och anständiga arbetsvillkor.

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp. Det kan exempelvis inkludera:

 • Rättvis handel
 • Lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män
 • Sysselsättningsmöjligheter
 • Social integration
 • Tillgänglighet
 • Arbetstagares rättigheter

Läs mer på Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-31