Asbest

På Gräfsåsens avfallsanläggning tar vi emot ren asbest från företag, verksamheter och privatpersoner.

Asbesten ska:

 • vara ren; det vill säga separerad från övrigt byggavfall
 • vara ordentligt inplastad med kraftig plast, typ byggplast
 • vara tydligt uppmärkt (det finns speciell märktejp)
 • hanteras varsamt så att plasten ej går sönder

​Vid inpassering ska du ha med dig ett ifyllt transportdokument. Lägg asbesten på asbesttippen - vi täcker över varje lass asbest som kommer in.

Tänk på

Allt arbete med asbest och asbesthaltigt material ska planeras, ordnas och utföras så att de som arbetar utsätts för så lite damm som möjligt.

Yrkesmässig rivning eller bearbetning av asbest eller asbesthaltigt material får enbart ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att man följer deras regler.

Om asbest

Asbest är handelsnamnet på ett fiberliknande mineral som förekommer naturligt i berggrunden. Asbest är ett mycket mångsidigt material men det är också skadligt för vår hälsa.

Varför är asbest farligt?

Fibrerna klyvs på längden och blir ytterst tunna. När man hanterar asbest "dammar" den lätt och fibrerna följer med inandningsluften ned i lungorna där de ger upphov till allvarliga sjukdomar. Det tar dock lång tid innan sjukdomarna visar sig.

Användningen av asbest

Redan under forntiden blandade man asbest i leran vid lergodstillverkning. Under 1800-talet börjande asbest användas industriellt. Användningen ökade markant fram till 70-talet då man på allvar insåg hälsoriskerna. 1976 förbjöds användningen av asbest i Sverige. Asbest har använts som

 • Brandskydd
 • Värmeisolering
 • Ljudisolering och akustisk förbättring
 • Armering
 • Alkaliskydd
 • Fyllnadsmedel
 • Fukt- och värmeupptagande material

Asbest har funnits i mer än 3 000 produkter: bromsband, packningar, isolering, värmeisolering, skyddskläder, elkablar, tillsats i murbruk, fix och fog för kakel, lim, skikt i plastmattor, eternitplattor, tak, väggmaterial, fartygsisolering, armering i plast och så vidare.

Byggnadsåret kan avslöja

Största problemet med asbest får vi vid renovering och rivning av byggnader och det är inte alltid lätt att avgöra var asbesten finns. Tabellen nedan kan ge en fingervisning:

Var det kan finnas asbest i en byggnad beroende på när den är byggd:
Byggnadsår:Asbest kan finnas i:
1930-taletTak- och väggplatttor
1910-taletPapp
1950-taletPVC-mattor
1950 - 60-talenSprutasbest som brandskydd
1940 - 70-talenVentilationsanläggningar
fram till 1970-taletVärmepannor
fram till ca 1975Fix- och fogmassa

Källa: Maria Andersdotter, Commodia

Sidan uppdaterad 2023-04-26