­Gräfsåsens avfalls­anläggning

På Gräfsåsens avfallsanläggning får åkeriföretag lämna avfall på uppdrag av företagare. Småföretagare är också välkomna hit till Gräfsåsens företagssortering - företagarnas återvinningscentral.

Undantagsvis är även privatpersoner välkomna till oss med vissa avfallsslag som inte återvinningscentralerna tar emot. Läs mer under fliken Gräfsåsen för privatpersoner nedan.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Öppettider, adress och karta

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Tippa avfall på Gräfsåsen

Transport­dokument och avfalls­deklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera Miljöfarligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Öppna blanketten AvfallsdeklarationPDF

Öppna blanketten Transportdokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Tippavgifter 2019

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2019.

Tippavgifter 2019:

Art nr

Avfallsslag

Förklaring och/eller behandling

Exkl. moms

Inkl. moms

Enhet

200

Löv-Gräs-Häck-klipp

Trädgårdsavfall, komposteras

380

475

kr/ton

201

Stammar-Grenar-Kvistar

Trädgårdsavfall, krossas, komposteras

380

475

kr/ton

202

Trästubbar

förbehandlas, krossas
till förbränning

412

515

kr/ton

903

Matavfall

Från produktion o försäljning

988

1235

kr/ton

306

Impregnerat trä*

Miljöfarligt, krossas, till förbränning

2224

2780

kr/ton

316

Trä

Krossas, till förbränning

150

187,50

kr/ton

902

Förbränning - verksamhet

Sopor till förbränning

988

1235

kr/ton

908

Förbränning: krossning - verksamhet

Plast-Papper-Textil (möbler)

1404

1755

kr/ton

305

Asbest (förpackat)*

Miljöfarligt,
till asbesttippen för övertäckning


800


1 000

kr/m³

311

Gips**

Till gipstippen

1 280

1600

kr/ton

904

Soptipp - verksamheter**

Glas-Porslin-Mineralull

1280

1600

kr/ton

308

Konstruktionsmaterial***

Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker

50

62,5

kr/ton

307

Jordmassor för sluttäckning

 

0

0

kr/ton

304

Jordmassor för anläggning

 

50

62,5

kr/ton

301

Osorterat byggavfall****

Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om

1856

2320

kr/ton

901

Osorterat avfall - verksamheter****

Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om

1 856

2320

kr/ton

959

Elektronik, producentansvar

Hämtas av El-kretsen

0

0

kr/enhet

952

Felsorteringsavgift

Kund har lämnat felsorterade sopor

4 600

5750

kr/lass

953

Feltippningsavgift

Kund har lämnat sopor på fel plats

1000

1250

kr/lass

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Vi kan bara emot konstruktionsmaterial när vi själva har behov av det.
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat miljöfarligt och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

  1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi tar bara emot wellpapp.
  2. Är det Miljöfarligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elektronik, ljuskällor och småbatterier.
  3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över Gräfsåsens företagssortering. Klicka på kartan för större kartbild

Avgifter

Ett släpvagnslass: 240 kronor (300 kronor inklusive moms)
Ett lass med skåpbil > 8 kubikmeter: 480 kronor (600 kronor inklusive moms)
OBS! Du kan bara betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med vissa avfallsslag som inte åter­vinnings­centralerna tar emot. Exempelvis bygg- och rivningsavfall klassas inte som hushållsavfall utan är egentligen ett verksamhetsavfall. Om du river ett köksskåp får du lämna det på en återvinningscentral. Om du river hela köket ska du lämna det på Gräfsåsen mot en avgift.

Avfallsslag och eventuella avgifter:

Våröppet lördagar från 4 maj till 8 juni i Odenskog. Våröppet även på Gräfsåsen för hushållens trädgårds- och byggavfall
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-12