­Gräfsåsens avfalls­anläggning

Företag är välkomna att lämna sitt avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Även privatpersoner är välkomna med asbest som återvinningscentralerna inte tar emot, men på Gräfsåsen får alla betala.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Vi tar emot "osorterat" avfall men det får inte vara hur osorterat som helst. Det får inte vara annat än stora sopor av plast, papper, textil, trä, metaller eller mineralull. Och det ska vara avfall från företag eller verksamheter.

OBS! Här får ingen Elektronik, inget Impregnerat trä eller annat Miljöfarligt avfall finnas med. Om vi, vid sorteringen av Osorterat hittar Miljöfarligt avfall tar vi ut en felsorteringsavgift.

Gips ska heller inte läggas bland Osorterat avfall utan det ska lämnas separat.

Vid invägningen skiljer vi på Osorterat byggavfall och Osorterat verksamhetsavfall.

Osorterat avfall sorterar vi maskinellt på Gräfsåsen.

Öppettider, adress och karta

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Tippa avfall på Gräfsåsen

Transport­dokument och avfalls­deklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera farligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Avfallsdeklaration (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportdokument (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Mottagningsavgifter på Gräfsåsen

Mottagningsavgifter 2020

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2020.

OBS! Du kan betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning eller via faktura. Vi hanterar inte kontanter.

Mottagningsavgifter 2020:
Art nrAvfallsslagFörklaring och/eller behandlingExkl. momsInkl. momsEnhet
200Löv-Gräs-Häck-klippTrädgårdsavfall, komposteras380475kr/ton
201Stammar-Grenar-KvistarTrädgårdsavfall, krossas, komposteras380475kr/ton
202
Trästubbar
förbehandlas, krossas
till förbränning
505
631,25
kr/ton
903MatavfallFrån produktion o försäljning1 0751 343,75
kr/ton
306Tryckimpregnerat trä*Miljöfarligt, krossas, till förbränning2 2242 780kr/ton
316TräKrossas, till förbränning150
187,50kr/ton
902Förbränning - verksamhetSopor till förbränning1 075
1343,75
kr/ton
908Förbränning: krossning - verksamhetPlast-Papper-Textil (möbler)1 4981 872,5kr/ton
305Asbest (förpackat)*Miljöfarligt,
till asbesttippen för övertäckning

800


1 000

kr/m³
311Gips**Till gipstippen1 3471683,75kr/ton
904Soptipp - verksamheter**Glas-Porslin-Mineralull1 3471683,75kr/ton
308Konstruktionsmaterial***Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker50
62,5kr/ton
307Jordmassor för sluttäckning
3645kr/ton
304Jordmassor för anläggning
5062,5kr/ton
301Osorterat byggavfall****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om1 9102 387,50kr/ton
901Osorterat avfall - verksamheter****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om1 9102 387,5kr/ton
959Elektronik, producentansvarHämtas av El-kretsen00kr/enhet
952FelsorteringsavgiftKund har lämnat felsorterade sopor2 0002 500kr/lass
953FeltippningsavgiftKund har lämnat sopor på fel plats. Behandlingsavgift tillkommer1 000
1 250kr/lass


Bil med släpvagn


256

320

kr


Lätt lastbil med skåp

> 8 kubikmeter

512

640

kr

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Kontakta anläggningen för att få veta om det finns behov av eller plats för materialet (massorna).
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat miljöfarligt och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

  1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi tar bara emot wellpapp.
  2. Är det farligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elektronik, ljuskällor och småbatterier.
  3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över ramp för återvinning på Gräfsåsen

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med asbestlänk till annan webbplats som återvinningscentralerna inte tar emot.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-23