­Avfall och åter­vinning för företag

Detalj: en bilmekaniker skruvar i en bil

På jobbet eller i skolan ska du sortera avfallet, i stort sett, på samma sätt som hemma men avfallet ska inte alltid till samma ställen som avfall från hushållen. Företag kan själva välja hur de vill bli av med sitt verksamhetsavfall samt förpackningar och papper. Du, som företagare, kan själv frakta en hel del avfall till åter­vinning eller så skaffar du hämtnings­abonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns i Östersund.

Endast för Restavfall till förbränning och Matavfall; är företagen skyldiga att ha ett abonne­mang hos kommunen (om man inte hyr sin lokal och fastighetsägaren har ett abonnemang).

Hur du än väljer att hantera ert avfall; se till att göra det på ett smart och miljöriktigt sätt. Det blir oftast den bästa affären i längden!

Sophämtning vid storhelger

Om röda dagar eller helgaftnar infaller måndag-fredag är grundregeln att vi hämtar sopor som om det vore en vanlig vardag. Undantagen är julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Avvikande sophämtningsdagar under 2023

Trettondagen 2023

Fredag den 6 januari - sophämtning sker som vanligt.

Påskhelgen

Skärtorsdag, långfredag och annandagen sker sophämtning som vanligt.

Valborg och första maj

Sophämtningen påverkas inte alls under 2023.

Kristihimmelfärd

Sophämtning den 18 maj kör vi som vanligt.

Nationaldagen 6 juni

Sophämtning som vanligt

Midsommarafton

Sophämtning sker som vanligt.

Jul

Juldagens sophämtning sker lördagen den 23 december.

Nyår

Nyårsdagens sophämtning sker lördagen den 30 december.

 

2024

Trettondagen en lördag

Påsken 28 mars skärtorsdag, Långfredag 29 mars annandagen 1 april kör som vanligt.

Valborg och första maj - kör som vanligt

Kristihimmelfärd kör som vanligt

Nationaldagen kör som vanligt

Midsommarafton oklart

Julafton (tisdag) och juldagen (onsdag)

 

Har soporna inte blivit hämtade?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat soporna. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.

Extremt väder, halka och trasiga sopbilar kan orsaka att vi inte hinner hämta dina sopor på utsatt dag.

Problem vid tömning

Av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl hämtar vi inte soporna om:

  • kärlet inte är utställt senast klockan 07 på morgonen.
  • vägen till kärlet inte är framkomlig.
  • kärlet står på fel plats eller draghandtaget är vänt åt fel håll.
  • matavfallet frusit fast i kompostkärlet.

Överfulla soptunnor - flerbostadshus

Överfulla kärl är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och det blir dessutom skräpigt i soprummet.

Har ni rätt antal kärl för avfallet? Har ni rätt hämtningsintervall?

  • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar och matavfall? Vi kan hjälpa till med råd om en soprums-makeover. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.
  • Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar?
    Beställ matavfallspåsar till soprummet (e-tjänst)
  • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Rådhusgatan 21.
  • Har ni rätt antal kärl för matavfall och eller sopor till förbränning och töms de tillräckligt ofta? Beställ större kärl eller ändra intervall hos kundcenter på 063-14 30 00.

Vill du få mejl om varför avfallet inte blivit hämtat?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat avfallet. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.Anläggningsnumret finns med på fakturan, sex siffror.

Ange adressen där soporna finns.

Fakturan för VA, avfall och slam­tömning

Kostnaden för sophämtning kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för eventuellt vatten, avlopp och slamtömning.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Vi skickar inte ut fakturor där summan slutar på mellan -150 och +150 kronor. I dessa fall kommer beloppet att läggas på nästa faktura istället. Det kan betyda att fakturan gäller för en längre tidsperiod än din vanliga fakturafrekvens.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i slutet av februari, maj, augusti och november. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Bilagor till fakturan

Till fakturan kommer ofta en bilaga med bland annat information om öppettiderna på återvinningscentralerna när det är helger. Det kan också vara tips och trix av olika slag både för avfall, slam, vatten och avlopp.

Bilaga till november månads faktura: Öppettider på återvinningscentralen vintertid, genomskinliga säckar till återvinningscentralerna Pdf, 498 kB.

Bilaga till maj månads faktura: Midsommar, kretskort och förpackningar Pdf, 113.8 kB.

Bilaga till februari månads faktura: Öppettider på återvinningscentralen i Odenskog sommartid. Pdf, 211.6 kB.

 

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i slutet av maj och november.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia här

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro. Här finns information om hur du anmäler dig till e-faktura.

Faktura till digital brevlåda

Du som inte har e-faktura och som har anmält dig till en digital brevlåda, t ex Kivra eller Min myndighetspost får din faktura till din digitala inbox. I vissa fall kan du betala fakturan direkt härifrån.

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura. Här finns beskrivning på hur du lämnar medgivande till autogiro via banken. Om det inte går så kan du lämna medgivande via kommunens e-tjänst.

Vi kan också skicka en blankett - det tar längre tid, men ring i så fall till kundcenter 063 - 14 30 00

Företagare hänvisas till Gräfsåsen

Som företagare ska du alltid åka till Gräsåsens avfallsanläggning för att lämna ditt verksamhetsavfall. Där är det ordnat för företagare, med möjlighet att lämna stora mängder avfall, det är invägning vid entrén och rutiner för fakturering. Återvinningscentralerna är byggda för hushållen, inget verksamhetsavfall ska dit.

Sidan uppdaterad 2023-11-24