Om Navigatorcentrum

Navigatorcentrum arbetar med att ge främst unga människor i vår kommun stöd till delaktighet i samhälle och arbetsliv. Det gör vi genom att erbjuda coachning och aktiviteter som tydligt främjar fortsatta studier och/eller inträde i arbetslivet.

Tre huvuduppgifter

Navigatorcentrum har tre huvuduppgifter för verksamheten:

  • Vi ska finna, möta och coacha ungdomar på väg ut i vuxenlivet, med speciellt fokus på dem som behöver extra stöd för att finna sin väg.
  • Vi ska fungera som en samverkansarena för samhällets olika insatser för gruppen. Vi ska även synliggöra behoven hos hela målgruppen och hitta samverkanslösningar som skapar synergieffekter.
  • Vi har dessutom tagit på oss en roll att lyfta fram viktiga frågor som berör ungdomar, påtala fel och brister i regelsystem där unga hamnar mellan stolarna samt få dem att bli mer delaktiga i samhället. Ungdomar ska ses som en resurs!

Metodhandbok

I vår metodhandbok som vi tog fram från projekttiden 2008-2011 hittar du tankar och reflektioner från oss på Navigatorcentrum. Det är ett försök att samla våra erfarenheter, strävanden och vedermödor under tre år som Socialfondsfinansierat projekt (ESF-projekt).

Navigatorcentrums metodbok från projekttiden 2008-2011 Pdf, 1.6 MB.

Kontakta oss

Markus Olsson

Enhetschef Navigatorcentrum

063-14 45 48
076-102 87 25

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-08