Olika aktiviteter

På Navigatorcentrum erbjuder vi dig olika aktiviteter för att du ska komma närmare arbete eller utbildning. Tillsammans med en koordinator eller din personliga coach planerar du vilken aktivitet som är lämplig för dig.

På Navigatorcentrum har du som är mellan 15 och 25 år möjligheten att få en personlig coach. Varje möte brukar ta runt 30 - 60 minuter och du får möta någon som lyssnar på dig.

Detta händer under mötet

Vi coachar dig mot utbildning eller arbete. Tillsammans utforskar vi vad du vill med ditt liv och vad du drömmer om. Vi sätter upp mål och hjälper dig att se hur du kan ta dig dit. Du får stöd att leda dig själv och ta ansvar för att dina drömmar och mål blir tydliga och möjliga att genomföra.

I filmen visar vi hur det kan gå till när du träffar coachen

Aktiviteter parallellt med coachning

Parallellt med coachningen har du möjlighet att ta del av någon av våra övriga aktiviteter för att du ska komma närmare dina mål och drömmar. Vi utgår ifrån dina intressen och behov och planerar tillsammans vilken aktivitet som kan vara lämplig för dig. Det finns många olika möjligheter…

När du fått en coach

På grund av Covid-19 sker tillsvidare all kontakt med din coach på telefon eller via teams. När det blir din tur att få en coach kontaktar coachen dig och ni bokar in en tid för ett första telefon eller teamsmöte.

Det är vi som är coacher

Porträttbild på Ilaria
Monchietto 

Ilaria Monchietto

072-452 51 41
063-14 45 65

Lena Raaby

073-460 72 85
063-14 41 19

Ann-Kristin Nilsson

073-081 55 99
063-14 36 65

Porträttbild på Sara Juntti

Sara Juntti

073–270 17 69
063-14 44 75

Camilla Jorderud Nordanfjäll

073–270 23 62
063-14 37 38

Maria Dernmar

076-105 20 51

Porträttbild på Nina Marstrander

Nina Marstrander

072-227 80 82
063 -14 06 67


Magnus Eriksson

072-201 25 91

Praktikplats

Tjej i blå arbetsoverall och röda hörselkåpor

På Navigatorcentrum stödjer vi dig som är mellan 15 och 25 år i att hitta en praktikplats som passar dina önskemål och behov.

Nya erfarenheter

En praktikperiod kan ge dig en chans att pröva hur det skulle vara att jobba i en ny bransch. Det kan ge dig den arbetslivserfarenhet som ofta behövs för att få en anställning i branschen, eller fungera som en upplärningsperiod hos företaget innan anställningsavtalet skrivs under.

Utveckling

Praktiken är till för att utveckla dig både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Du får en chans att visa upp dig hos tänkbara arbetsgivare och på så sätt öka chansen till en anställning. Målet kan också vara att du får lära dig mer om en bransch du är intresserad av eller att du får utöka ditt sociala nätverk.

Unga i huset

Ungdom hoppar från hopptorn ner i sjö

Unga i huset är en daglig verksamhet för dig mellan 15 och 25 år.
Vi erbjuder tio till tolv platser i våra lokaler på Kyrkgatan 49.

Basbehov

Vi arbetar mycket med "basen" vilket innebär att få till bra rutiner runt sömn, mat, rörelse, motion, frisk luft, dagsljus och glädje. Det gäller att ta hand om sig. Grunden för att finna, få och behålla ett arbete eller orka studera är att ha en bra bas att stå på. Därför arbetar vi mycket med hälsofrågor.

Det här får du göra hos oss

Hos oss får du delta i stimulerande aktiviteter samt åka på inspirationsbesök till olika platser, företag och organisationer. Tiden hos oss bygger mycket på vad du som deltagare är intresserad av och vill göra. Ingenting är omöjligt!

Grupp- och individuell utveckling

Vi arbetar både i grupp och individuellt utifrån dina önskemål och din förmåga. Genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra och ta del av individuell handledning får du möjligheten att definiera dina styrkor, finna din kreativitet och konkretisera dina planer för att komma närmre arbetsmarknad eller studier. Vårt mål är att du efter avslut på Unga i Huset ska kunna gå vidare till praktik, studier eller annan lämplig verksamhet.

Mer information

Ring till Navigatorcentrums Drop-in telefon så berättar vi mer om hur du går till väga för att delta i Unga i huset. Du kan också ta kontakt direkt med Unga i husets coacher Jennie och Lovisa. Om du redan är inskriven på Navigatorcentrum kan du anmäla intresse till din coach.


Lotta Bergström

Coach
Unga i huset

076-100 79 81
063-14 38 71

Porträttbild på Jennie Nordin

Jennie Nordin

Coach
Unga i huset

072-734 18 19
063-14 06 78

Ungdomsanställning

Närbild på någon som målar naglarna på den andre
En ungdom iklädd
kommunkläder målar en vägg röd

Om du är mellan 18-25 år och är inskriven på Navigatorcentrum har du möjlighet att under sex månader få en betald praktik, så kallad ungdomsanställning.

Inom kommunens verksamhet

Arbetsplatserna finns inom kommunens verksamheter till exempel förskola, skola, vård, städ och renhållning men också inom ideella föreningar. Arbetstiden är som mest 40 timmar per vecka.

Kombinera med studier

Har du inte ett slutbetyg från gymnasiet kan du kombinera ditt arbete med studier upp till 25 %. Det kan innebära att du är på din arbetsplats 30 timmar per vecka och de resterande 10 timmarna läser du en kurs, antingen i klass eller på distans. Du kommer att vara en extra resurs på din arbetsplats och du kommer att få en handledare som lotsar dig in i ditt arbete.

En bra start

Någon är ute och ror på sjön

Kursen "En bra start" finns till för dig som varken arbetar eller studerar och vill stärka dig själv för att komma vidare framåt i livet. Det finns ingen åldersbegränsning för att få delta i kursen.

Kursinnehåll

”En bra start” är en självstärkande kurs med fokus på personlig utveckling och steg­för­flytt­ning mot arbete och studier. Kursen vilar på 7TJUGO- metoden som bygger på Em­power­mentpedagogik där fokus ligger på förändringsprocesser.

Kursen pågår i sex veckor och har träffar tre dagar i veckan; tisdag, onsdag och fredag
kl. 9.00 - 12.00. Under rådande covid-19 omständigheter sker träffarna via en digital plattform. Under kursens gång arbetar vi med gruppdiskussioner och olika gruppövningar. Eget arbete på hemmaplan ingår också. Du får också hjälp och vägledning till vad som skulle kunna vara ditt nästa steg närmare utbildning eller arbete efter kursen.

Under kursen arbetar vi med olika teman, bland annat:

  • Kommunikation
  • Självbild/Självkänsla/Självförtroende
  • Egna styrkor/kompetens/personliga resurser/personlig PR 
  • Hälsa
  • Ekonomi
  • Förhållningssätt/värderingar/gränssättning
  • Förändringsprocesser
  • Målbilder och ansvar
  • Automatiska tankar/hinder
  • Jobbsök och Kompetensinventering

Kursstart och anmälan

Hösten 2021 har vi två startdatum för kursen: 14/9 och 2/11. Anmälan sker via din coach på Navigatorcentrum eller via din kontaktperson hos någon av våra samverkanspartners på Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Arbetsmarknadsenheten.


Lena Raaby

Kursledare

073-460 72 85
063-14 41 19

Porträttbild på Lina Linnes Liljestam

Lina Linnes Liljestam

Kursledare

070-325 66 79
063-14 02 24 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-10