Arbetslivscenter

Arbetslivscenter (ALC) bedrivs i nära samverkan mellan Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland/Härjedalen samt Östersunds kommun. Vårt uppdrag är att bidra till förbättrade samverkansformer mellan myndigheter.

Som arbetssökande kan du inte vända dig direkt till Arbetslivcenter. Istället tar du kontakt med din handläggare inom kommunen, Försäkringskassen, Arbetsförmedlingen eller din behandlare inom Region Jämtland/Härjedalen.

Arbetslivscenter ger stöd till dig som av olika anledningar befinner dig långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Genom fördjupad kartläggning, arbetsprövning och bedömningar av arbetsförmåga kan vi lotsa dig till rätt insats.

arbetslivscenter
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-02-19