Årets by

För att visa sin uppskattning av det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna/stadsdelarna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, delar Östersunds kommun årligen ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.

Glad pojke springer och skrattar på liten väg som kantas av färgglada höstlov. I bakgrunden skymtar röda hus.

Utmärkelsen ska gå till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom Östersunds kommun som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete.

Hur går det till?

Östersunds kommun delar varje höst ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom kommunen som utmärkt sig vad gäller utvecklings­arbete.

För att kunna få utmärkelsen gäller följande:

  • Föreningen ska på ett varaktigt sätt höjt sin bygds eller stadsdels värde genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
  • Enbart en förening med stadgar, styrelse och årsmöten kan få utmärkelsen.
  • Priset till Årets Bygd/Stadsdel är 25.000 kronor samt ett diplom, och ska användas till ett sådant ändamål som gagnar byns eller stadsdelens alla invånare, för bygdens eller stadsdelens utveckling.
  • Utvecklingsutskottet är jury för utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.
  • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn/stadsdelen/föreningen.
  • Nomineringar till Årets by/bygd/stadsdel ska vara Näringslivskontoret tillhanda senast 9 november 2018.
  • Samma by/stadsdel/förening ska inte kunna få priset två gånger under en femårsperiod.
  • Priset delas ut på Kommunfullmäktige.

Nominera till årets by/bygd/stadsdel


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-04