Studera till lärare - med lön!

Lärare i grundskola med elev

Nu har den som vill bli lärare möjlighet att studera med lön. I samverkan mellan Mittuniversitetet och 15 kommuner i Jämtland och Västernorrland samt Hälsingland erbjuds möjligheten till arbetsintegrerad utbildning inom Grundlärarprogrammet 4-6.

Arbetsintegrerad lärarutbildning innebär att man läser en grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, NO och teknik, samtidigt som man arbetar halvtid som lärare. Det innebär att du studerar med lön - hela vägen till grundlärarexamen.

Som student är du knuten till en lärartjänst hos skolhuvudman under hela studietiden och lärarkontraktet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt. Efter avslutade studier och examen kan tjänster sökas som vanligt i kommunen.

Att studera vid en arbetsintegrerad lärarutbildning - ansök senast 15 april

Den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen 4-6 har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen 4-6 med inriktningen NO och teknik, men med en studietakt på 75%. Man arbetar därtill 50% som lärare vid en skola i Östersunds kommun.

Det innebär att man arbetar på skolan tre dagar i veckan, som är samma veckodagar under hela utbildningstiden, som totalt blir 11 terminer.

Utbildningen ges på distans med två utbildningsdagar per vecka. Dessa dagar genomförs på Campus Sundsvall eller på en lärcentranod i respektive antagningsområde.

Under utbildningstiden ska den studerande även göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU), precis som man gör i den ordinarie utbildningen. Det är i dagsläget inte fastställt var denna ska förläggas, men den får inte göras i egen tjänst, utan i en annan grupp med en VFU-handledare som handleder och bedömer.

Den studerande förväntas ha en mentor under utbildningen, lämpligen på den skola man arbetar för att handledning ska kunna ske smidigt. Mentorn ska fungera som bollplank och stöd och beroende på den studerandes bakgrund kan stödet vara av olika omfattning och art. Mentorsuppdraget innehåller dock ingen bedömning.

Ansökan till programmet höstterminen 2019 är öppen 15 mars - 15 april

Länk till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningarna kommer att hanteras enligt gällande regelverk. Fram till att antagningsbeskedet skickas ut pågår bedömning av de sökandes meriter utifrån de behörighetskrav som gäller för programmet. Utifrån de sökandes meriter görs sedan ett urval och i mitten av juli meddelas vilka som antagits till utbildningen.

Rekrytering till kommunens tjänster – ansök senast 15 april

Det går för närvarande inte att söka jobb via webben, så skicka ansökningshandlingarna till marcus.norlund@ostersund.se.

Den som söker till utbildningen ska samtidigt söka till en tjänst, i Östersunds kommun är det fem tjänster.

Anställningsintervjuer genomförs löpande under våren. Kommunen kan då rangordna de man önskar anställa, för att sedan matcha detta mot den lista vi får över vilka som antagits till utbildningen. Besked om anställning kan då meddelas kort efter antagningsbesked till utbildningen och matchning skett.

Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 75% högskolestudier. Lönen är 18 000 kr/månad och du kan därtill ansöka om studiestöd från CSN.

Barn- och utbildningsförvaltningen står för resekostnader och studielitteratur.

För ytterligare information om kommunens tjänster:

• Kommunens kontaktperson
Lotta Ljunggren
E-post
063-14 31 78, 070 509 90 83

• Verksamhetschef grundskola
Jan Colm
E-post
063-14 32 12

• Tf förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Britta Gyllebring
E-post
063-14 06 41, 070-341 74 70

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-20