Feriepraktik

Glad tjej i arbetskläder tar på sig hörselkåpor

Är du sugen på att skaffa dig nya erfarenheter och nya kontakter inom arbetslivet i sommar, och möjlighet att tjäna dina egna pengar? I så fall kan du som är folkbokförd i Östersunds kommun söka feriepraktik.

­Du som går i 1:an och 2:an på gymnasiet kan söka ferie­praktik. Du som går i årskurs 8 och 9 på grundskolan kan också söka men erbjuds enbart feriepraktik om de finns plats. De äldre grupp­erna är prioriterade.

Du kommer att kunna söka feriepraktik under veckorna 8-10, alltså mellan den 18 februari och den 10 mars 2019.

Nu är sommaren slut

Nu är sommaren slut och därmed också årets feriepraktikperiod. Information om hur du ansöker om feriepraktik inför sommaren 2019 kommer att finnas på denna sida framöver.

Ansökningsperiod för 2019 kommer att vara vecka 8-10.

Förberedelser inför praktiken

Så här förbereder du dig inför praktikperioden.

Kontakta din handledare

Kom ihåg att kontakta din handledare minst 3 veckor innan din praktik börjar så du vet vad som gäller angående arbetstider, eventuella arbetskläder, matlåda med mera.

Om du inte kan börja din praktik

Om du av någon anledning inte börjar din anställning efter att du hämtat ut ditt anställ­nings­avtal måste du höra av dig till Arbetsmarknadsenheten och till din arbetsplats för att meddela det.

Under praktiken

Bra att känna till under din praktikperiod.

Försäkring under praktikperioden

Du är olycksfallsförsäkrad via Östersunds kommun. Försäkringen hjälper dig om du gör dig illa på din arbetsplats. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäkringen inte täcker detta.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din feriepraktik ska du sjukanmäla dig till din arbetsplats.

Har du en anställning som är kortare än en månad får du ingen sjukersättning om du blir sjuk under de första två veckorna på arbetsperioden.

Din lön betalas ut den 25:e

Vi betalar ut din lön den 25:e, månaden efter att din feriepraktik. Avslutar du din praktik tidigt i månaden, kan du få lönen redan samma månad.

Du kan inte få din lön (eller delar av den) utbetald i förskott.

Det är viktigt att din arbetsgivare skickar tjänstgörningsrapporten till Löne- och pensionsservice i tid för att du ska få din lön så snabbt som möjligt. Påminn gärna din handledare att skicka in tjänstgörningsrapporten sista dagen du är på din praktik.

Om du vill ha tjänstgöringsintyg efter praktik

Om du vill ha ett tjänstgörningsintyg från din feriepraktik, kontakta oss på Arbets­marknads­enheten så skickar vi ett till dig.

Din lön

Timlönen för feriepraktik är 57 kronor i timmen. Några av de ungdomar som i år får feriepraktikplats kommer att få en högre timlön än den lön som angavs när de sökte sin feriepraktik.

Information om lön under feriepraktiken sommaren 2018

Tidigare har vi endast anställt utifrån kommunens avtal, och lönesättningen har då varit lika för alla oavsett ålder eller arbetsplats. Men i år kommer det utifrån fackliga krav bli olika löner beroende på ålder och arbetsplats.

Utöver platser inom kommunen placeras även ferieungdomar utanför kommunal verksamhet hos föreningar och ideella organisationer. Tidigare har allas timlön varit lika, men i år har facken reagerat på detta, och kräver nu att vi följer de kollektivavtal och de lägstalöner som finns på respektive arbetsplatserna.

I praktiken innebär det att lönesättningen för ferieungdomar sommaren 2018 kommer att bli olika beroende på var man placeras och vilken ålder man har.

Ingen kommer att förlora på detta – det är bara några som kommer att tjäna extra

57 kronor är dock grundlönen som alla är garanterade – och det är viktigt att säga att ingen kommer att få lägre lön än de blivit informerade om i samband med ansökningen. Det enda som nu blir annorlunda är att några istället kommer att få högre lön.

Fokus på att erbjuda rätt feriepraktik efter önskemål i ansökningarna

Vi beklagar den uppkomna situationen, och vi förstår att vissa kan tycka att det är orättvist att kompisen eller syskonet i sommar kommer att ha en högre timlön. Östersunds kommun äger dock inte den här frågan, utan vi måste anpassa oss efter den nu upp­komna situationen. Och eftersom vi ser frågan med feriepraktik som en mycket viktig insats så kommer vi att fortsätta framåt som planerat. Vår huvudfokus är nu, som alltid, att erbjuda så bra feriepraktikplatser som möjligt utifrån önskemål i ansökningarna.

Det här kommer att hända nu

Vi kommer att erbjuda dig som sökande en placering som du får ta ställning till. Det erbjudande du får utgår så långt det är möjligt från dina önskemål, men det finns inget vi kan lova. Du kan inte i efterhand ändra dina önskemål om placering.

Frågor och svar

 • Fråga: Varför kommer det här nu?
  Svar: Frågan om vilka kollektivavtal som gäller, är en fråga som fackliga organisationer har tagit upp med oss. Vi ser feriepraktiken som så viktig att vi i år får hantera en situation där det blir olika lön. Hur vi ska hantera detta kommande år, är en fråga som vi kommer att diskuteras vidare.

 • Fråga: Vilka arbetsplatser kommer att tjäna ”bara” 57 kronor per timme?
  Svar: Vi tar inte hänsyn till vilken lön som betalas när vi ger dig förslag på placering, utan förslaget utgår från dina önskemål. När du fått och tackat ja till erbjudanden placering, kommer du att få information om vilken lön du får.

 • Fråga: Blir det inte orättvist att en del får högre lön än 57 kronor per timme?
  Svar: Man kan säkert uppleva det som orättvist, men som vi har varit inne på tidigare så ser vi det som viktigt att kunna erbjuda feriepraktik. Och det finns inga förlorare här, ingen kommer att tjäna mindre än den trodde när den ansökte.

 • Fråga: Kan jag byta feriepraktik till en med mer betalt?
  Svar: Nej. Ens ansökan går inte att ändra, utan vi försöker att matcha utifrån önskemål i ansökan.

 • Fråga: Beror lönen på hur gammal man är?
  Svar: Lönen beror på hur gammal man är och vilken arbetsplats man hamnar på.

 • Fråga: Kan jag få lägre lön än jag varit lovad?
  Svar: Nej. Ingen kommer att tjäna mindre på grund av detta. Du är garanterad 57 kronor per timme, som det stod i ansökningsannonsen.

Lämna anmälan om bankkonto

Om de är din första feriepraktik hos Östersunds kommun ska du fylla i blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”. Blanketten får du när du hämtar ut ditt anställningsavtal hos Arbetsmarknadsenheten.

Du fyller i blanketten och lämnar in den till något av Nordeas kontor. Har du konto hos Nordea behöver du inte fylla i blanketten. Det är Nordea som sköter Östersunds kommuns löneutbetalningar. Din lön kommer då direkt in på ditt konto utan kostnad, oavsett vilken bank du har konto i.

Om du inte fyller i blanketten med kontouppgifter kommer din lön istället på en utbetalningsavi. Då får du betala en avgift för att kvittera ut pengarna.

Du som redan haft feriepraktik på Östersunds kommun behöver inte fylla i blanketten om du fortfarande har samma konto som tidigare.

Fyll i blankett om skattebefrielse

Om du har en totalinkomst som är mindre än 19 247 kr (2018) under året kommer du att få fylla i en blankett som gör att du slipper betala skatt för de pengar du tjänar. Blanketten får du av Arbetsmarknadsenheten när du hämtar ut ditt anställningsavtal.

Praktikområden

Det finns åtta olika praktikområden att välja mellan. Du kan välja hur många du vill. Efter du valt praktikområde så kan du önska tre stycken specifika arbetsplatser inom någon av dina valda praktikområden.

OBS! Inga av dina val i ansökan rangordnas. Vi kommer endast kunna erbjuda dig en plats.

Barn och unga

 • Praktik där du tar hand om barn exempelvis på en förskola eller på ett fritidshem. Praktikuppgifterna kan vara lek, olika aktiviteter och hjälpa till vid måltider med mera.
 • Praktik där du också kan hjälp till som elevassistent på grundskolan under lovskolan i ämnena matematik, engelska och svenska. Är du intresserad av praktik som elevassistent sök då till Lovskola grundskolan som finns under detta praktikområde. När du kommer till ”önska plats” i ansökningen, så hittar du ”Lovskolan grundskolan” under praktikområde ”barn & unga”. Du måste ha valt Östersund som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
 • Är du fyllda 18 år och är intresserad av att göra feriepraktik på Socialförvaltningens Tillståndsenhet, där din praktikuppgift är att försöka köpa tobak i butiker, så kallat kontrollköp, hittar du Tillståndsenheten under praktikområde ”barn & unga”. När du kommer till ”önska plats” i ansökningen, så hittar du Tillståndsenheten under praktikområde ”barn & unga”. Du måste ha valt Östersunds som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.
 • Är du utbildad konfirmationsledare söker du praktik till den kyrkan du tillhör under detta praktikområde. Dina praktikuppgifter är att vara konfirmationsledare.
 • Vill du praktisera med barn på Jamtli hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.
 • Vill du praktisera med barn på Teknikland Optands flygfält hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.
 • Önskar du praktik med barn på IF Castro konståkning hittar du även deras platser under praktikområde ”barn & unga”.

Café, butik och service

Praktik inom servicebranschen inom allt från butik, café, reception till vandrarhem. Dina praktikuppgifter är exempelvis att hjälpa till med att packa upp varor, förbereda enklar fika/mat, diska, städa, bädda och möta kunder med mera.

Fastighetsskötsel och parkarbete

Praktik inom vaktmästeri, verkstad eller trädgårdsskötsel. Dina praktikuppgifter kan exempelvis vara att hjälpa till med målning, städning, reparationer, rensar rabatter med mera.

Föreningar och fritid

Praktik där du hjälper till som ledare vid olika aktiviteter för barn och unga inom föreningar, sport eller annan social verksamhet.

Kultur

Praktik inom allt möjligt som har med kultur att göra exempelvis delta i en orkester och uppträda runt om i kommunen, eller spela teater och sätta ihop en teaterföreställning och framföra genom kulturskolan. Eller gestalta en tidsperiod med hjälp av rollspel och förmedla historien till besökare på Jamtli. Eller vara museivärd på Östersunds stadsmuseum. Eller praktisera som husvärd (guide) på Flyg och Lottamuseet , och hjälpa besökarna med olika aktiviteter.

Lokalvård

Praktik inom städ där du hjälper till med att rengöra lokaler och andra miljöer samt att ställa föremål i ordning.

Sommarföretagarna

Vill du vara din egen chef, sätta ramarna för ditt eget jobb och gillar du utmaningar? Då är Sommarföretagare din chans. Som sommarföretagare får du stöd att komma igång, utveckla dina idéer och support att genomföra "din grej". Du kommer lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap på ett garanterat roligt sätt.

OBS! Du får ett startbidrag på 2000 kronor per person för att kunna starta upp ditt företag. Utöver startbidraget blir din lön vinsten som företaget genererar. Du får alltså ingen fast lön.

Vård och omsorg

Praktik exempelvis inom hemtjänst, vårdboende eller LSS. Dina praktikuppgifter är att hjälpa till med promenader, läsning, måltider, handla och samtal med de boende.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-28