Tillväxtundersökningen

Under hösten 2015 genomförde Östersunds kommun och Företagarna Östersund en tillväxtundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur många av företagen i Östersunds kommun som vill växa och vilka hinder de upplever.

Vad säger undersökningen?

Företag i Östersunds kommun har tydliga tillväxtambitioner. Över hela urvalet så säger sig i snitt 77 % av företagen ha tillväxtambitioner under de kommande fem åren. Företag med 5+ anställda står ut då drygt 90 % av företagen anser sig ha tillväxtambitioner.

Genomgående för alla som svarat JA på frågan om tillväxtambitioner är att konkurrenskraft och strategi är ett uttalat tillväxthinder. I företag med mer än 10 anställda är detta till och med den största eller delat största utmaningen. I enmansföretag (0-1 anställda) och fåmansföretag (2-9 anställda) är det istället finansiering som är överlägset högst i ranking, tätt följt av områden såsom kompetensförsörjning, fysiska förutsättningar men även konkurrenskraft/strategi.

Av de 491 företag som uttalat tillväxtambitioner har 322 företag varit positiva till en vidare kontakt. Av kostnadsskäl kunder vi inte intervjua alla utan vi begränsade oss till ca 200 st, dessa valdes ut slumpvis.

Under 3 veckor fick 50 företag ett företagsbesök med en djupare analys med förslag på skräddarsydda åtgärder för att komma vidare.

Resultatet

Undersökningen visar att den största utmaningen är att få hjälp med finansiering till sitt företag samt att hitta rätt kompetens. Bättre infrastruktur, enklare hantering av bygglov och bättre tillgång till lokaler är också något som efterfrågas.
- Många av frågorna som tas upp arbetar redan kommunen eller andra aktörer med men företagarna känner inte alltid till att det finns tillräcklig hjälp att få. Där kan vi bli bättre på att berätta om det som erbjuds, säger näringslivsutvecklare Maria Stenhammar.

Här kan du ta del av hela rapporten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad har hänt

- Vi ordnade en företagsträff med tema finansiering i september
- Tagit fram en broschyr med information om vad kommunen kan hjälpa till med vad gäller kompetensförsörjning
- Tagit fram en hemsida om kompetens och arbetskraft. Den hittar ni här
- Träffar Arbetsförmedlingen kontinuerligt för ökat samarbete och hitta former hur vi ska hjälpa företagen med deras kompetensbehov
- Samarbete med kommunen integrationsstrateg för att tillvarata nyanländas kompetens.
- Informerat studie- och yrkesvägledare om undersökningen
- Deltar i processen om stadskärnan inför Årets stadskärna 2018

Vad händer nu

- Upphandling kan vara krångligt. För att underlätta kommer Näringslivskontoret fortsätta sitt arbete med branschträffar, dialogmöten och utbildningsinsatser
- Genomföra inspirationsträff/ar
- Marknadsföra företagslotsen mer
- Tillväxtchefen ska samla ihop företagare till ett näringslivsråd/fokusgrupper vid behov

Stort tack till alla som deltagit!

Alla inkomna svar är till stor nytta i det fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta Lars-Åke Wassö, Näringslivsutvecklare på Östersunds kommun, på telefonnummer 070-284 26 11

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-07-24