Kompetens och arbetskraft

Arbetande personer i industrimiljö

Trots en hög arbetslöshet upplever många arbetsgivare i Östersund att det är svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Östersunds kommun hjälper dig som företagare att hitta den arbetskraft ni behöver.

Vill du ha hjälp med matchning?

Hos Näringslivskontoret är Mohamed Natour vår matchnings­koordinator. Han kan hjälpa er med att hitta er framtida arbetskraft genom att matcha mot de personer som söker arbete. Mohamed har telefon 063-140687.

Matchningskontoret

Varannan vecka träffas ett nätverk för att samarbeta med matchning, med personer både från olika verksamheter inom kommunen men även från Krokoms kommun, Östersundshem, Hej främling och Folkuniversitetet. Målet är att stötta arbetsgivare med rekryteringsbehov med att hitta rätt person, utifrån gruppens gemensamma stora nätverk. Tonvikten ligger på utrikesfödda som ofta saknar kontakter och därmed har det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Enligt Svenskt näringsliv sker 66% av all rekrytering genom just kontakter eller informella nätverk och det är därför matchningskontoret finns, för att stötta de utan nätverk och för att se till att arbetsgivarna i kommunen hittar rätt kompetens.

Behöver du hjälp med att hitta en eller flera personer, kontakta Matchningskontoret.

Vill ni ta emot en praktikant?

Arbetsmarknadsenheten och Navigatorcentrum på Östersunds kommun hjälper till att förmedla praktikplatser. Syftet med praktiken är till exempel att få kunskap om olika yrken, bibehålla och få ny kompetens samt förkorta vägen till utbildning och arbete.

Du som företagare kan ta emot en arbetssökande som praktikant. Praktiken ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete tack vare arbetslivserfarenhet. Praktikanten är försäkrad genom Östersunds kommun.

Arbetsfömedlingen är en viktig och ibland en obligatorisk part när det gäller praktikanter.

Fyll i formuläret nedan om du vill ta emot en eller flera praktikanter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten.

Har ni behov av tillfällig personal?

Vi hjälper ditt företag att rekrytera personal. Det innebär att vi tar fram lämpliga sökande utifrån ert behov. Vi hjälper er att hitta vikarier och extrapersonal exempelvis sommarvikarier.

Fyll i intresseanmälan nedan om du har behov av tillfällig personal. Har du frågor är du välkommen att kontakta Arbetsmarknadsenheten.

Vill ni ta emot en lärling?

Lärcentrum i Östersund erbjuder en lärlingsutbildning som heter Aspiranten. Målsättningen med utbildningen är att studerande ska få arbetslivserfarenhet och betyg inom ett yrke eller en bransch. Utbildningen ger gymnasiepoäng och kan leda till anställning eller vidare studier. För många av deras elever är praktisk utbildning med handledare mer motiverande än teoretisk utbildning. 

Fyll i intresseanmälannedan om du vill ta emot en lärling. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lärcentrum.

Har ni behov av kompetensutveckling?

Lärcentrum i Östersund är specialister på vuxenutbildning och erbjuder bland annat kompetens­utveckling för dig och din personal. De hjälper dig som företagare att ordna uppdragsutbildningar, studieplatser, videokonferenser och kontakter bland våra utbildnings­anordnare.

Fyll i intresseanmälan nedan om du eller din personal har behov av kompetens­utveck­ling. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lärcentrum.

Lämna intresseanmälan

Vårt önskemål: * (obligatorisk)
Vårt önskemål:
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-07